Ġakbu 3:1-18

3  Mhux ħafna minnkom għandhom isiru għalliema,+ ħuti, għax nafu li aħna se nirċievu ġudizzju iktar iebes.+  Għax ilkoll nitfixklu ħafna drabi.+ Jekk xi ħadd ma jitfixkilx f’dak li jgħid,+ dan ikun raġel perfett,+ kapaċi jliġġem ukoll lil ġismu kollu.  Jekk inpoġġu lġiem+ f’ħalq iż-​żwiemel biex jobduna,+ nikkontrollaw ukoll ġisimhom kollu.  Ara! Saħansitra l-​bastimenti, għalkemm huma kbar ħafna u jiġu mbottati minn irjieħ qawwijin, jiġu gwidati minn naqra taʼ tmun+ lejn id-​direzzjoni li jfettillu t-​tmunier.  Hekk, ukoll, l-​ilsien hu membru ċkejken u madankollu mimli ftaħir.+ Ara! Kif jaqbad bosk sħiħ b’daqsxejn nar!  Sewwa, l-​ilsien hu nar.+ L-​ilsien fih innifsu hu dinja taʼ ħażen fost il-​membri taʼ ġisimna, għax itebbaʼ l-​ġisem kollu+ u jagħti n-​nar lir-​rota tal-​ħajja tal-​bniedem u jingħata n-​nar minn Geħenna.*  Għax kull xorta taʼ bhejjem salvaġġi kif ukoll t’għasafar u ħlejjaq li jitkaxkru u ħlejjaq tal-​baħar jistgħu jiġu mmansati u ġew immansati mill-​bniedem.+  Imma l-​ilsien, ħadd mill-​bnedmin ma jistaʼ jimmansah. Dan jagħmel ħafna ħsara, ma jitrażżanx, u mimli velenu li jġib il-​mewt.+  Bih inbierku lil Ġeħova,+ il-​Missier,+ u madankollu bih nisħtu+ lill-​bnedmin li nħolqu “fix-​xebh t’Alla.”+ 10  Mill-istess fomm joħorġu l-​barka u s-​saħta. Mhux xieraq, ħuti, li dawn l-​affarijiet ikomplu sejrin hekk.+ 11  L-ilma ħelu u l-​ilma morr ma jnixxux mill-​istess għajn,+ hux hekk? 12  Ħuti, tina ma tistax tagħmel iż-​żebbuġ jew dielja tagħmel it-​tin, hux hekk?+ Lanqas l-​ilma mielaħ ma jistaʼ jagħmel ilma ħelu. 13  Min hu għaref u kapaċi jifhem fostkom? Ħa juri bil-​kondotta tajba tiegħu l-​għemejjel tiegħu+ bil-​ħlewwa li ġejja mill-​għerf. 14  Imma jekk fi qlubkom għandkom għira kollha mrar+ u spirtu ġellied,+ tiftaħrux+ u tigdbux kontra l-​verità.+ 15  Dan m’huwiex l-​għerf li ġej minn fuq,+ imma hu taʼ l-​art,+ taʼ l-​annimali, tad-​demonji.+ 16  Għax fejn hemm l-​għira+ u l-​ġlied, hemm id-​diżordni u kull ħaġa vili.+ 17  Imma l-​għerf+ li ġej minn fuq hu l-​ewwelnett safi,+ imbagħad iġib il-​paċi,+ hu raġunevoli,+ lest li jobdi, mimli ħniena u frott tajjeb,+ ma jagħmilx distinzjonijiet parzjali,+ mhux ipokrita.+ 18  Barra minn hekk, il-​frott+ tal-​ġustizzja+ jinżeraʼ f’kundizzjonijiet paċifiċi+ għal dawk li qegħdin iġibu l-​paċi.+

Noti taʼ taħt

Ara Appendiċi 2.