Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Ix-Xhieda ta' Ġeħova

Agħżel il-lingwa Malti

Ġakbu 2:1-26

2  Ħuti, qegħdin intom tħarsu lejn l-uċuħ+ waqt li tipprattikaw il-fidi f’Ġesù Kristu, il-Mulej u l-glorja tagħna?+  Per eżempju, f’xi laqgħa tagħkom+ jidħol raġel bi ċrieket tad-deheb f’subgħajh u bi lbies impressjonanti, u jidħol ukoll raġel fqir bi lbies maħmuġ.+  Madankollu titbissmu+ lil dak bi lbies impressjonanti u tgħidulu: “Poġġi hawnhekk f’post tajjeb,” u lill-fqir tgħidulu: “Ibqaʼ bil-wieqfa,” jew: “Poġġi hemmhekk taħt il-banketta għal saqajja.”  Jekk tagħmlu dan, ma tkunux intom qed tagħmlu d-distinzjonijiet tal-klassi bejnietkom+ u tkunu sirtu mħallfin+ li jieħdu deċiżjonijiet ħżiena?+  Isimgħu, ħuti maħbubin. Mhux Alla kien li għażel lill-foqra+ għad-dinja biex ikunu għonja+ fil-fidi u werrieta tas-saltna, li hu wiegħed lil dawk li jħobbuh?+  Iżda intom iddiżonorajtu lill-fqir. Mhux l-għonja jaħqrukom,+ u jkaxkrukom lejn il-qrati?+  Mhux huma jidgħu+ bl-isem sabiħ li bih kontu msejħin?+  Issa, jekk tibqgħu twettqu l-liġi nobbli*+ skond l-iskrittura: “Ħobb lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek,”+ tkunu qed tagħmlu sew.  Imma jekk tkomplu tħarsu lejn l-uċuħ,+ tkunu qed tidinbu, għax qed tiġu mwiddbin mil-liġi+ talli qed tiksruha. 10  Għax kulmin josserva l-Liġi kollha imma jonqos f’ħaġa waħda, ikun qed jiksirhom kollha.+ 11  Għax dak li qal: “Tagħmilx adulterju,”+ qal ukoll: “Toqtolx.”+ Issa, jekk int ma tagħmilx adulterju imma toqtol, tkun qed tikser il-liġi. 12  Ibqgħu tkellmu u aġixxu bħala dawk li se jiġu ġudikati mil-liġi taʼ poplu ħieles.+ 13  Għax min ma jipprattikax il-ħniena se jiġi ġudikat mingħajr ħniena.+ Il-ħniena tifraħ bir-rebħa fuq il-ġudizzju. 14  X’jiswa, ħuti, jekk xi ħadd jgħid li għandu l-fidi+ imma m’għandux għemejjel?+ Din il-fidi ma tistax issalvah, hux veru?+ 15  Jekk ħu jew oħt m’għandhomx x’jilbsu u huma neqsin mill-ikel taʼ kuljum,+ 16  u madankollu wieħed minnkom jgħidilhom: “Morru fil-paċi, isħnu u ixbgħu,” imma ma tagħtuhomx il-bżonnijiet għal ġisimhom, x’jiswa?+ 17  Hekk ukoll il-fidi, jekk m’għandhiex għemejjel,+ hi mejta fiha nfisha. 18  Minkejja dan, xi ħadd jistaʼ jgħid: “Int għandek il-fidi, u jien għandi l-għemejjel. Urini l-fidi tiegħek mingħajr l-għemejjel, u jien nurik il-fidi tiegħi bl-għemejjel tiegħi.”+ 19  Int temmen li hemm Alla wieħed, hux tassew?+ Qed tagħmel sew. U madankollu d-demonji jemmnu u jirtogħdu.+ 20  Imma trid tkun taf, ja bniedem vojt, li l-fidi mingħajr għemejjel hi inattiva? 21  Missierna+ Abraham mhux bl-għemejjel ġie dikjarat ġust wara li kien offra lil ibnu Iżakk fuq l-artal?+ 22  B’dan tistaʼ tara li l-fidi tiegħu ħadmet id f’id maʼ l-għemejjel tiegħu u b’dawn l-għemejjel il-fidi tiegħu saret perfetta,+ 23  u twettqet l-iskrittura li tgħid: “Abraham poġġa l-fidi f’Ġeħova, u dan ngħaddlu bħala ġustizzja,”+ u beda jissejjaħ “il-ħabib taʼ Ġeħova.”+ 24  B’hekk tistgħu taraw li bniedem jiġi dikjarat ġust+ bl-għemejjel,+ u mhux bil-fidi biss.+ 25  Bl-istess mod ma kinitx ukoll Raħab+ il-prostituta dikjarata ġusta bl-għemejjel, wara li kienet laqgħet lill-messaġġiera bl-ospitalità u bagħtithom minn triq oħra?+ 26  Tabilħaqq, bħalma l-ġisem mingħajr l-ispirtu hu mejjet,+ hekk ukoll il-fidi mingħajr l-għemejjel hi mejta.+

Noti taʼ taħt

Letteralment, “il-liġi taʼ sultan.”