Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

Kif issib l-iskritturi fil-Bibbja tiegħek

Kif issib l-iskritturi fil-Bibbja tiegħek

Lista tal-​kotba tal-​Bibbja a

L-​isem tal-​ktieb

Kittieb(a)

Meta tlesta

Ġenesi

Mosè

1513 QK

Eżodu

Mosè

1512 QK

Levitiku

Mosè

1512 QK

Numri

Mosè

1473 QK

Dewteronomju

Mosè

1473 QK

Ġożwè

Ġożwè

ċ. 1450 QK

Imħallfin

Samwel

ċ. 1100 QK

Rut

Samwel

ċ. 1090 QK

1 Samwel

Samwel; Gad; Natan

ċ. 1078 QK

2 Samwel

Gad; Natan

ċ. 1040 QK

1 Slaten

Ġeremija

580 QK

2 Slaten

Ġeremija

580 QK

1 Kronaki

Esdra

ċ. 460 QK

2 Kronaki

Esdra

ċ. 460 QK

Esdra

Esdra

ċ. 460 QK

Neħemija

Neħemija

w. 443 QK

Ester

Mordekaj

ċ. 475 QK

Ġob

Mosè

ċ. 1473 QK

Salmi

David u oħrajn

ċ. 460 QK

Proverbji

Salamun; Agur; Lemwel

ċ. 717 QK

Ekkleżjasti

Salamun

q. 1000 QK

L-​Għanja taʼ Salamun

Salamun

ċ. 1020 QK

Isaija

Isaija

w. 732 QK

Ġeremija

Ġeremija

580 QK

Lamentazzjonijiet

Ġeremija

607 QK

Eżekjel

Eżekjel

ċ. 591 QK

Danjel

Danjel

ċ. 536 QK

Ħosea

Ħosea

w. 745 QK

Ġoel

Ġoel

ċ. 820 QK (?)

Għamos

Għamos

ċ. 804 QK

Għobadija

Għobadija

ċ. 607 QK

Ġona

Ġona

ċ. 844 QK

Mikea

Mikea

q. 717 QK

Naħum

Naħum

q. 632 QK

Ħabakkuk

Ħabakkuk

ċ. 628 QK (?)

Sofonija

Sofonija

q. 648 QK

Ħaggaj

Ħaggaj

520 QK

Żakkarija

Żakkarija

518 QK

Malakija

Malakija

w. 443 QK

Mattew

Mattew

ċ. 41 WK

Marku

Marku

ċ. 60-​65 WK

Luqa

Luqa

ċ. 56-​58 WK

Ġwanni

L-​appostlu Ġwanni

ċ. 98 WK

Atti

Luqa

ċ. 61 WK

Rumani

Pawlu

ċ. 56 WK

1 Korintin

Pawlu

ċ. 55 WK

2 Korintin

Pawlu

ċ. 55 WK

Galatin

Pawlu

ċ. 50-​52 WK

Efesin

Pawlu

ċ. 60-​61 WK

Filippin

Pawlu

ċ. 60-​61 WK

Kolossin

Pawlu

ċ. 60-​61 WK

1 Tessalonikin

Pawlu

ċ. 50 WK

2 Tessalonikin

Pawlu

ċ. 51 WK

1 Timotju

Pawlu

ċ. 61-​64 WK

2 Timotju

Pawlu

ċ. 65 WK

Titu

Pawlu

ċ. 61-​64 WK

Filemon

Pawlu

ċ. 60-​61 WK

Ebrej

Pawlu

ċ. 61 WK

Ġakbu

Ġakbu (ħu Ġesù)

q. 62 WK

1 Pietru

Pietru

ċ. 62-​64 WK

2 Pietru

Pietru

ċ. 64 WK

1 Ġwanni

L-​appostlu Ġwanni

ċ. 98 WK

2 Ġwanni

L-​appostlu Ġwanni

ċ. 98 WK

3 Ġwanni

L-​appostlu Ġwanni

ċ. 98 WK

Ġuda

Ġuda (ħu Ġesù)

ċ. 65 WK

Rivelazzjoni

L-​appostlu Ġwanni

ċ. 96 WK

Nota: Xi ismijiet tal-​kittieba u dati meta tlestew il-​kotba m’hemmx provi biżżejjed dwarhom. Ħafna dati huma kkalkulati bejn wieħed u ieħor, is-​simbolu w. ifisser “wara,” q. ifisser “qabel,” u ċ. ifisser “ċirka,” jew “madwar.”

a Din il-​lista turi s-​66 ktieb tal-​Bibbja bl-​ordni li jidher fil-​maġġorparti tat-​traduzzjonijiet tal-​Bibbja. Dan l-​ordni ġie stabbilit fir-​rabaʼ seklu WK.