Mur fil-kontenut

Mur fil-werrej

IL-BIBBJA TBIDDEL IL-ĦAJJIET

Qatt ma mort imkien mingħajr ir-rivolver

Qatt ma mort imkien mingħajr ir-rivolver
  • SENA TAT-TWELID: 1958

  • POST TAT-TWELID: L-ITALJA

  • PASSAT: MEMBRU TAʼ KLIKKA VJOLENTI

IL-PASSAT TIEGĦI:

Jien twilidt u trabbejt f’raħal fit-​trufijiet taʼ Ruma, fi nħawi fejn kienu jgħixu nies foqra tal-​klassi tal-​ħaddiema. Il-​ħajja kienet iebsa. Qatt ma sirt naf lil ommi proprja, u ma kellix relazzjoni tajba maʼ missieri. Tgħallimt ngħix f’akkwati b’nies taʼ qattagħni.

Sakemm kelli għaxar snin, kont diġà qbadt nisraq. Meta kelli 12-​il sena, ħrabt mid-​dar għall-​ewwel darba. Missieri kellu jiġi għalija fil-​kwartieri ġenerali tal-​pulizija kemm-​il darba u jiħodni d-​dar. Kont nargumenta man-​nies il-​ħin kollu—kont vjolenti u rrabjat maʼ kulħadd. Meta kelli 14, tlaqt mid-​dar għalkollox. Bdejt nieħu d-​drogi u ngħix fit-​triq. Peress li ma kelli mkien fejn norqod, kont inkisser ħġieġa taʼ karozza u nibqaʼ fiha sas-​sigħat bikrin taʼ filgħodu. Imbagħad kont insib funtana u ninħasel fiha.

Sirt tas-​sengħa f’li nisraq kollox—minn ħtif taʼ basktijiet sa serq minn appartamenti u vilel matul il-​lejl. Beda jkolli reputazzjoni ħażina u fi ftit żmien ġejt mistieden ningħaqad maʼ klikka vjolenti, u dan tani l-​“opportunità” nibda nisraq mill-​banek. Minħabba l-​personalità aggressiva tiegħi, malajr sirt membru rispettat tal-​klikka. Qatt ma mort imkien mingħajr ir-​rivolver; infatti, kont norqod bih taħt l-​imħadda. Il-​vjolenza, id-​drogi, is-​serq, il-​kliem baxx, u l-​immoralità saru l-​istil taʼ ħajti. Il-​pulizija kienu dejjem ifittxuni. Ġejt arrestat bosta drabi, u qattajt snin dieħel u ħiereġ il-​ħabs.

KIF IL-BIBBJA BIDDLITLI ĦAJTI:

Darba minnhom meta ħriġt mill-​ħabs, iddeċidejt li mmur inżur lil waħda miz-​zijiet. Bla ma kont naf, ziti u tnejn mill-​kuġini tiegħi kienu saru Xhieda taʼ Ġeħova. Stidnuni nattendi laqgħa tax-​Xhieda. Għall-​kurżità, iddeċidejt li mmur magħhom. Meta wasalna s-​Sala tas-​Saltna, insistejt li npoġġi ħdejn il-​bieb biex inkun nistaʼ nżomm għajnejja fuq kull min kien jidħol jew joħroġ. M’għandniex xi ngħidu, kont armat.

Dik il-​laqgħa biddlitli ħajti. Niftakarni naħseb li qisni kont f’xi dinja oħra. Nies bi tbissima dħulija ġew jilqgħuni. F’moħħi għad għandi stampa ċara tal-​ħarsa sinċiera u onesta li kellhom f’għajnejhom ix-​Xhieda. Dan żgur li kien miljun mil ’il bogħod mid-​dinja li kont imdorri fiha!

Bdejt nistudja l-​Bibbja max-​Xhieda. Iktar ma tgħallimt, iktar bdejt ninduna li kelli bżonn inbiddel kompletament l-​istil taʼ ħajti. Ħadt bis-​serjetà l-​kliem imniżżel fi Proverbji 13:20: “Min qed jimxi maʼ l-​għorrief se jsir għaref, imma min qed jagħmilha maʼ l-​istupidi se jaħbatlu ħażin.” Irrealizzajt li kelli bżonn nitbiegħed minn mal-​klikka. Dan ma kienx faċli nagħmlu, imma bl-​għajnuna taʼ Ġeħova, irnexxieli.

Għall-​ewwel darba f’ħajti, bdejt nikkontrolla l-​aġir tiegħi stess

Ukoll, tnaddaft fiżikament. Bi sforz kbir, qtajt is-​sigaretti u d-​drogi. Qtajt xagħri għax kien twil, ħlist mill-​imsielet, u waqaft nitkellem baxx. Għall-​ewwel darba f’ħajti, bdejt nikkontrolla l-​aġir tiegħi stess.

Qatt ma ħadt pjaċir naqra u nistudja, u għalhekk kienet sfida kbira biex nikkonċentra u nistudja l-​Bibbja. Madankollu, hekk kif għamilt l-​isforz, bil-​mod il-​mod bdejt insir inħobb lil Ġeħova, u xi ħaġa bdiet tinbidel ġo fija—il-​kuxjenza bdiet tniggiżni. Spiss kien ikolli ħsibijiet negattivi dwari nnifsi u bdejt niddubita jekk Ġeħova qattx setaʼ jaħfirli tal-​affarijiet ħżiena kollha li kont għamilt. F’dawk il-​mumenti sibt ħafna faraġ billi kont naqra dwar kif Ġeħova ħafer lis-​Sultan David wara li dan kien ikkommetta dnubiet serji.—2 Samwel 11:1–12:13.

Sfida oħra kienet li naqsam it-​twemmin tiegħi m’oħrajn fil-​ministeru minn dar għal dar. (Mattew 28:19, 20) Kont imwerwer li niltaqaʼ maʼ xi ħadd li b’xi mod kont weġġajt jew għamiltlu d-​deni fil-​passat! Imma gradwalment irnexxieli negħleb il-​biżaʼ tiegħi. Bdejt insib sodisfazzjon taʼ veru f’li ngħin lil ħaddieħor jitgħallem dwar Missierna ħanin tas-​sema, li jaħfer bil-​kbir.

KIF IBBENEFIKAJT:

Li sirt naf lil Ġeħova salvali ħajti! Il-​maġġoranza tal-​ħbieb li kelli fil-​passat mietu jew qegħdin il-​ħabs, imma jien għandi ħajja sodisfaċenti ħafna u futur sabiħ quddiemi. Tgħallimt inkun umli, ubbidjenti, u nikkontrolla t-​tempra vjolenti li kelli. Minħabba f’hekk, ingawdi relazzjoni aħjar man-​nies taʼ madwari. Jien kuntent fiż-​żwieġ tiegħi mas-​sabiħa marti, Carmen. Flimkien, insibu ferħ kbir f’li ngħinu lil oħrajn jitgħallmu dwar il-​Bibbja.

Eh, u issa għandi xogħol onest—kultant għadu jinvolvi l-​banek, imma minflok nisraqhom, innaddafhom!