STENBAĦ! Nru. 1 2019 | Qatt se nħossuna protetti u fis-sigurtà?

Ikkunsidra xi sfidi li qed niffaċċjaw u x’hemm bżonn isir biex id-dinja ssir post fejn dak li jkun iħossu protett u fis-sigurtà.

Is-sigurtà tagħna hi mhedda

Qed niffaċċjaw theddid għas-sigurtà tagħna iktar minn qatt qabel. Hemm soluzzjoni?

Insiru nafu l-kaġun tal-problemi tagħna

Ħafna mill-problemi li jifnu lill-umanità ġejjin mill-imperfezzjoni tal-bniedem. Fejn nistgħu nduru għall-għajnuna?

Li nkunu nafu x’inhi mġiba tajba u mġiba ħażina

Hemm bżonn livelli morali għoljin biex ngħixu fil-paċi u s-sigurtà vera.

L-istejjer taʼ Ricardo u Andres

Ricardo u Andres darba ma kinux iħallu l-ġirien tagħhom fil-paċi, imma issa jippromwovu l-paċi. Tgħallem kif il-Bibbja biddlitilhom ħajjithom.

Taħt is-Saltna t’Alla se jkun hemm “sliem kotran”

Is-Saltna t’Alla se ġġib paċi u unità mal-art kollha.

Ġieli ħsibt dwar dan?

Kif tistaʼ ssib it-tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek dwar il-Bibbja?