L-Ewwel Ittra lit-Tessalonikin 4:1-18

  • Twissija kontra l-immoralità sesswali (1-8)

  • Ħobbu lil xulxin iktar u iktar (9-12)

    • “Tindaħlux fl-affarijiet taʼ ħaddieħor” (11)

  • Dawk li mietu leali lejn Kristu se jiġu rxoxtati l-ewwel (13-18)

4  Fl-aħħar, aħwa, intom qed tgħixu b’mod li jogħġob lil Alla bħalma għallimniekom aħna. Issa qed nitolbukom bil-ħniena f’isem il-Mulej Ġesù, biex tkomplu tagħmlu dan iktar u iktar.  Għax intom tafu x’għallimniekom* permezz tal-Mulej Ġesù.  Dak li jrid Alla hu li tkunu qaddisin u tirrifjutaw l-immoralità sesswali.*  Kull wieħed minnkom għandu jkun jaf kif jikkontrolla lil ġismu biex iżommu qaddis u onorabbli,  u m’għandux iċedi għal xewqat sesswali bla kontroll b’regħba, bħalma jagħmlu n-nies li ma jafux lil Alla.  Ħadd m’għandu jagħmel dak li mhux sew u jieħu vantaġġ minn ħuh f’din il-ħaġa, għax Ġeħova* jikkastiga lil min jagħmel dawn l-affarijiet kollha, bħalma għednielkom minn qabel u wissejniekom b’mod sod.  Għax Alla m’għażilniex biex ngħixu ħajja mhux nadifa, imma biex inkunu qaddisin.  Għalhekk, min jirrifjuta dawn it-twissijiet mhux qed jirrifjuta lill-bniedem, imma lil Alla, li jagħtikom l-ispirtu qaddis tiegħu.  Minkejja dan, m’hemmx bżonn niktbulkom biex tħobbu lil xulxin bħal aħwa, għax intom qed tiġu mgħallmin minn Alla biex tħobbu lil xulxin. 10  Fil-fatt, intom qed tagħmlu dan mal-aħwa kollha fil-Maċedonja. Imma, aħwa, inħeġġukom biex tibqgħu tagħmlu dan iktar u iktar. 11  Agħmluha l-mira tagħkom li tgħixu fil-paċi, ma tindaħlux fl-affarijiet taʼ ħaddieħor, u taħdmu, bħalma għallimniekom aħna, 12  ħalli n-nies taʼ barra jkunu jistgħu jaraw li taġixxu b’mod tajjeb u ma jkun jonqoskom xejn. 13  Iktar minn hekk, aħwa, irridukom tifhmu x’se jiġri lil dawk li reqdin fil-mewt, ħalli ma tkunux imdejqin għall-aħħar bħal dawk li m’għandhomx tama. 14  Għax jekk għandna fidi li Ġesù miet u reġaʼ qam, għandna fidi wkoll li d-dixxipli li raqdu fil-mewt waqt li kienu leali se jiġu rxoxtati minn Alla biex ikunu maʼ Ġesù. 15  Dan li se ngħidulkom hu skont dak li jgħid Ġeħova:* Aħna li se nkunu ħajjin meta jerġaʼ jiġi l-Mulej se nitilgħu s-sema. Imma dawk li diġà mietu se jitilgħu l-ewwel, imbagħad nitilgħu warajhom aħna; 16  għax il-Mulej stess se jinżel mis-sema, jagħti kmandi b’leħen t’arkanġlu, u jżomm it-trumbetta t’Alla. U d-dixxipli li raqdu fil-mewt waqt li kienu leali lejn Kristu se jiġu rxoxtati l-ewwel. 17  Wara dan, aħna l-ħajjin li nkunu għadna hawnhekk nittieħdu fis-sħab magħhom biex niltaqgħu mal-Mulej fl-ajru. B’hekk inkunu dejjem mal-Mulej. 18  Għalhekk ibqgħu inkuraġġixxu lil xulxin b’dan il-kliem.

Noti taʼ taħt

Jew “l-istruzzjonijiet li tajniekom.”
Bil-Grieg pornea. Ara Termini tal-Bibbja Spjegati.