Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол дохионы хэл

«Христиан үйлчлэл»

«Христиан үйлчлэл»-д Еховагийн Гэрчүүдийн явуулдаг дараах цуглааны талаарх мэдээлэл бий: Библи судлалын цуглаан, Дэлгэрүүлэгчийн сургууль, Үйлчлэх цуглаан.

Жич: Хэвлэгдсэн хувилбар дахь зарим өгүүлэл цахим хувилбарынхаас өөр байж болох юм.

Уучлаарай. Энэ цэсэнд таны сонгосон хэлээр онлайн материал гараагүй байна.

Дараах хуудсанд энэ хэлээрх материал бий: