Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол дохионы хэл

«Харуулын цамхаг», «Сэрцгээ!» сэтгүүл

Библид үндэслэсэн сэтгүүлийг дохионы хэл оруулаад 200 гаруй хэлээр татаж авах боломжтой. «Харуулын цамхаг» сэтгүүл нь дэлхий дахинд болж буй үйл явдлын учир холбогдлыг Библийн зөгнөлд үндэслэн тайлбарладаг. Мөн Бурхны Хаанчлалын тухай сайн мэдээ хүргэж хүмүүсийг тайвшруулдаг. Түүнчлэн, Есүс Христэд итгэх итгэлийг батжуулдаг. «Сэрцгээ!» сэтгүүл нь өнөөгийн олон бэрхшээлийг яаж даван туулахыг зааж, амар амгалан шинэ ертөнцийг бий болгохоо амласан Бүтээгчид итгэх итгэлийг төрүүлдэг.

Цэсээс хэлээ сонгоод Хайх гэснийг дараарай. Сонгосон хэлээрх сэтгүүлийг олон форматаар үзэх боломжтой.

Уучлаарай. Энэ цэсэнд таны сонгосон хэлээр онлайн материал гараагүй байна.

Дараах хуудсанд энэ хэлээрх материал бий: