Skip to content

Онлайн Библи

Библийг онлайнаар унших юм уу, дохионы бичлэгийг нь татаж аваад үзээрэй. «Шинэ ертөнцийн орчуулга» нь үнэн зөв, энгийн ойлгомжтой орчуулга юм. Уг орчуулгыг бүтнээр нь болон хэсэгчлэн, олон дохионы хэлийг оруулаад 120 гаруй хэлээр хэвлэж, 200 сая гаруй хувь тараагдаад байна.

Видеонд зориулсан нэмэлт үг:Үзье гэвэл Библийн номноос нэг бүлгийг сонгоорой. Видеоны зүүн дээд талд хэддүгээр зүйл гэдгийг харуулдаг.

 

ХАРУУЛАХ
Эгнүүлж
Жагсааж

АРИУН СУДРЫН ШИНЭ ЕРТӨНЦ ОРЧУУЛГА

Ариун Судрын Шинэ ертөнц орчуулга