Skip to content

Библид гардаг үйл явдал

Библид гардаг үйл явдлыг дүрсэлсэн дохионы хэлээрх видео үзээд юу болсныг төсөөлж үзээрэй. Олон хэлээрх аудио бичлэг бас бий.

Цэсээс хэлээ сонгоод Хайх гэснийг дарж тухайн хэлээр ямар үйл явдлын бичлэг байгааг үзнэ үү. Гарчгийн нэг хэсгийг бичиж оруулаад хайгаарай.

Уучлаарай. Энэ цэсэнд таны сонгосон хэлээр онлайн материал гараагүй байна.

Дараах хуудсанд энэ хэлээрх материал бий: