Skip to content

Еховагийн Гэрчүүдийн цуглаан

Манай цуглааны тухай мэдээлэл. Ойр хавьд тань цуглаан хаана болдгийг мэдэж аваарай.

Find a Location Near You

Бид цуглаанаа яаж явуулдаг вэ?

Еховагийн Гэрчүүд Бурхнаа шүтэхийн тулд долоо хоногт хоёр удаа цугладаг (Еврей 10:24, 25). Олон нийтэд нээлттэй эдгээр цуглааны үеэр Библийг судалж, сургаалыг нь амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар ярилцдаг.

Цуглааны ихэнх хөтөлбөр сонсогчдын оролцоотой явагддаг. Цуглааны эхэнд болон төгсгөлд дуу дуулж, залбирдаг.

Зөвхөн Еховагийн Гэрч л цуглаанд ирдэг юм биш. Бүх хүн ирж болно. Мөнгө хураадаггүй.