Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол дохионы хэл

Есүсийн нас барсныг дурсах цуглаан

Бид жил бүр, дэлхийн олон улс оронд Есүсийн нас барсныг дурсдаг. Ийнхүү «Намайг дурсаж үүнийг үйлд» гэж шавь нартаа тушаасныг нь биелүүлдэг (Лук 22:19). Ирэх жил, 2017 онд Дурсах цуглаан 4-р сарын 11-ний мягмар гарагт болно.

Энэ чухал арга хэмжээнд бид таныг урьж байна. Бусад үед болдог цуглааны адилаар олон нийтэд нээлттэй явуулна. Мөнгө хураахгүй.