Skip to content

Еховагийн Гэрчүүд

монгол дохионы хэл

«Хаант төрийн тухай энэхүү сайн мэдээг бүх үндэстэнд гэрчлэл болгон дэлхий даяар тунхаглана. Тэгээд төгсгөл ирнэ» (Матай 24:14).

Еховагийн Гэрчүүд. Бид хэн бэ?

Еховагийн Гэрчүүд бид үндэс угсаа, хэл соёлоороо өөр өөр боловч нэгэн зорилгоор нэгддэг. Бүхнийг Бүтээгч, Библийн Бурхан болох Еховаг магтан алдаршуулахыг чухалчлан зорьдог. Есүс Христийг дууриахыг хамаг чадлаараа хичээдэг бөгөөд христиан гэдгээрээ бахархдаг. Гэрч бүр цаг зав тогтмол гарган Библи болон Бурхны Хаанчлалын талаар хүмүүст ярьдаг. Бид Ехова Бурхан болон Хаанчлалынх нь талаар гэрчилдэг буюу бусдад ярьдаг учраас Еховагийн Гэрчүүд юм.

Манай сайтыг сонирхож үзээрэй. Бидний тухай болон итгэл үнэмшлийн маань талаар дэлгэрэнгүй мэдэж аваарай.

Библийн хичээл заалгах

Завтай цагтаа, тохиромжтой газраа үнэ төлбөргүй Библийн хичээл заалгаарай.

Видео хайх

Манай сангаас видео хайгаарай.

Еховагийн Гэрчүүдийн цуглаан

Бидний хаана цугладгийг, цуглаанаа яаж явуулдгийг мэдэж аваарай.

Сонирхуулж буй хэвлэл

Шинээр оруулсан хэвлэл үзээрэй.