Orang daripada pelbagai bangsa, bahasa, dan kaum menikmati pergaulan Kristian dan diajar tentang Bible di konvensyen antarabangsa.