Lulusan Gilead diutus ke serata dunia agar organisasi kami dapat dikuatkan. Ketahui tentang perkara yang mendorong mereka untuk menunjukkan semangat rela berkorban.