Perhatikanlah manfaat yang diraih oleh ibu bapa yang tuli kerana mempunyai Bible dalam Bahasa Isyarat Amerika.