Dalam galeri foto ini, lihatlah kemajuan projek pembinaan ibu pejabat sedunia baharu Saksi-Saksi Yehuwa dari Januari hingga April 2015.

Lukisan bangunan Warwick yang siap dibina. Dari kiri atas, mengikut arah jam:

  1. Bangunan Penyelenggaraan Kenderaan

  2. Tempat Letak Kenderaan Pelawat

  3. Bangunan Penyelenggaraan/Tempat Letak Kenderaan Penghuni

  4. Kediaman B

  5. Kediaman D

  6. Kediaman C

  7. Kediaman A

  8. Bangunan Pejabat/Perkhidmatan