Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Jawapan Bible

Jawapan Bible

Apakah yang akan Yesus lakukan pada masa depan?

Pada tahun 33 M, Yesus mati, dibangkitkan, dan naik ke syurga. Kemudian, Yesus diberi kuasa untuk memerintah sebagai Raja. (Daniel 7:13, 14) Pada masa depan, Yesus akan mewujudkan kedamaian dunia dan melenyapkan kemiskinan.Baca Mazmur 72:7, 8, 13.

Sebagai Raja, Yesus akan membersihkan bumi daripada kejahatan

Sebagai Pemerintah manusia, Yesus akan melakukan banyak hal yang menakjubkan. Dia akan menggunakan kuasa yang diberi oleh Bapanya untuk menjadikan manusia sempurna semula. Mereka akan menikmati kehidupan di bumi tanpa menjadi tua dan mati.Baca Yohanes 5:26-29; 1 Korintus 15:25, 26.

Apakah yang sedang Yesus lakukan?

Yesus sedang membimbing aktiviti penyebaran sedunia yang dilakukan oleh pengikut sejatinya. Mereka mengunjungi orang dan menunjukkan apa yang Bible kata tentang Kerajaan Tuhan. Yesus berkata bahawa dia akan terus menyokong kerja yang dilakukan oleh pengikutnya sehingga Kerajaan Tuhan mengakhiri pemerintahan manusia.Baca Matius 24:14; 28:19, 20.

Yesus sedang membimbing orang ke arah hidup yang lebih baik melalui sidang Kristian sejati. Dia akan terus membimbing mereka mengharungi pembinasaan sistem dunia ini ke dunia baru yang Tuhan janjikan.Baca 2 Petrus 3:7, 13; Wahyu 7:17.