MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN Jun 2017

Terbitan ini mengandungi rencana pembelajaran bagi 31 Julai hingga 27 Ogos 2017.

Ingatkah Anda?

Sudahkah anda membaca majalah-majalah Menara Pengawal yang lepas dengan teliti? Lihatlah sama ada anda dapat menjawab soalan-soalan yang berikut.

Yehuwa Melegakan Hati Kita pada Setiap Masa

Apakah cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam perkahwinan dan kehidupan keluarga hari ini? Bagaimanakah anda dapat dilegakan oleh Tuhan semasa menghadapi cabaran sedemikian?

Biarlah Hatimu Tertumpu kepada Harta Rohani

Harta apakah yang harus kita hargai? Bagaimanakah kita dapat menunjukkan bahawa kita menghargainya?

Adakah Anda Sekadar Melihat Luaran?

Apakah yang berlaku apabila seorang Saksi Yehuwa bercakap secara sabar dengan seorang gelandangan yang aneh perangainya?

Sudikah Anda Menyelesaikan Konflik dan Mengejar Kedamaian?

Semua orang amat memerlukan kedamaian, tetapi banyak orang sanggup berkelahi dengan orang lain demi menjaga kedudukan dan air muka. Bagaimanakah anda dapat mengelakkan reaksi sebegini?

“Aku Bersyukur kerana Kebijaksanaanmu”

Kata-kata pujian ini diucapkan oleh Daud. Mengapakah Daud memujinya, dan bagaimanakah kita dapat meneladani Abigail?

Berfokuslah kepada Isu Terpenting

Apakah isu terpenting yang dihadapi semua manusia? Mengapakah anda perlu sedar akan isu tersebut?

Dukunglah Kedaulatan Yehuwa!

Bagaimanakah kehidupan anda dipengaruhi jika anda mengakui Yehuwa sebagai pemerintah tertinggi alam semesta?

Tahukah Anda?

Mengapakah Yesus memanggil para penjual binatang di Rumah Tuhan sebagai “perompak”?