MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN November 2018

Terbitan ini mengandungi rencana pembelajaran bagi 31 Disember 2018 hingga 3 Februari 2019.

“Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya”

Apakah maksudnya membeli kebenaran? Setelah kita memperoleh kebenaran, bagaimanakah kita dapat tetap berpegang padanya?

“Aku Akan Berjalan dalam Haluan-Mu yang Benar”

Bagaimanakah kita dapat menguatkan tekad kita untuk berpegang pada kebenaran yang diajarkan oleh Yehuwa kepada kita?

Percayalah kepada Yehuwa dan Hidup Selama-lamanya!

Buku Habakuk dapat membantu kita tetap tenang walaupun menghadapi kesusahan.

Siapakah yang Membentuk Fikiran Anda?

Bagaimanakah fikiran anda boleh dibentuk oleh Tuhan dan bukannya manusia?

Adakah Anda Menjadikan Fikiran Yehuwa Fikiran Anda?

Apakah maksud ‘mengubah fikiran kita’? Bagaimanakah kita dapat melakukannya?

Kebaikan Hati​—Diungkapkan melalui Kata-Kata dan Tindakan

Kebaikan hati ialah sebahagian daripada buah kuasa suci Tuhan. Bagaimanakah kita dapat memupuk sifat yang indah ini?

Pertanyaan Pembaca

Siapakah Dermawan yang disebut Yesus pada malam sebelum kematiannya? Mengapakah mereka diberi gelaran itu?

Hadiah Apakah yang Dapat Kita Berikan kepada Yehuwa?

Apakah ‘milik kita yang berharga,’ yang disebut di Amsal 3:9? Bagaimanakah kita dapat menggunakannya untuk memajukan ibadat sejati?