MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN Mac 2016

Terbitan ini mengandungi rencana pembelajaran bagi 2 Mei hingga 29 Mei 2016.

Kaum Muda​—Adakah Anda Sedia untuk Dibaptis?

Tiga soalan yang dapat membantu anda untuk membuat keputusan.

Kaum Muda​—Bagaimanakah Anda Dapat Bersedia untuk Pembaptisan?

Bagaimanakah jika anda belum bersedia untuk dibaptis? Bagaimana pula jika ibu bapa menyuruh anda menunggu?

Anda Dapat Menguatkan Perpaduan Sidang​—Bagaimana?

Penglihatan yang tercatat di Wahyu bab 9 menunjukkan pentingnya untuk bersatu padu.

Yehuwa Membimbing Umat-Nya ke Jalan Kehidupan

Bagaimanakah kita dapat menunjukkan bahawa kita mencari bimbingan Yehuwa?

Dapatkah Anda Membantu Sidang Anda?

Dapatkah anda menunjukkan semangat seorang mubaligh di sidang sendiri?

Tirulah Semangat Para Nabi

Teladan Yehezkiel, Yeremia, dan Hosea dapat membantu kita apabila kita berasa penat, kecewa, atau mendapat tugas yang mencabar.

Pertanyaan Pembaca

Bilakah umat Tuhan ditawan oleh Babilon Besar? Semasa menggoda Yesus, adakah Syaitan benar-benar membawa Yesus ke Rumah Tuhan?