Seorang saudara yang muda menerima latihan di sidang

LEMBARAN KERJA KEHIDUPAN DAN KEGIATAN KRISTIAN Julai 2019

Cadangan Topik Perbualan

Topik perbualan tentang punca penderitaan kita dan bagaimana penderitaan akan berakhir.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Tanggalkan Keperibadian Lama dan Kenakan Keperibadian Baharu

Selepas dibaptis, kita perlu terus berusaha agar kita sentiasa mengenakan keperibadian baharu dan menjauhi keperibadian kita yang lama.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

“Teruslah Menggalakkan dan Menguatkan Satu Sama Lain”

Kita semua dapat memberikan galakan. Bagaimana?

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Orang Jahat Itu Disingkapkan

‘Kejahatan yang dilakukan secara tersembunyi’ yang disebut di 2 Tesalonika 2 telah didedahkan.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Berusaha untuk Meluaskan Khidmat

Saudara yang telah dibaptis termasuk mereka yang masih muda patut meluaskan khidmat. Bagaimana?

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

Belajarlah daripada Mereka

Jika anda baru sahaja dilantik sebagai pembantu sidang atau penatua, bagaimanakah anda boleh menunjukkan hormat dan belajar daripada saudara yang berpengalaman?

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Pengabdian kepada Tuhan atau Mengejar Kekayaan

Mengapakah kita akan lebih bahagia sekiranya kita mengutamakan hal-hal rohani dan bukannya mengejar kekayaan?

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

Pengabdian kepada Tuhan atau Latihan Jasmani

Apakah prinsip Bible yang boleh membantu orang Kristian mempunyai pandangan yang seimbang tentang sukan?