Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Cadangan Penyampaian

Cadangan Penyampaian

MENARA PENGAWAL

Soalan: Pada pendapat anda, bolehkah kata-kata ini menjadi kenyataan?

Ayat: Why 21:3, 4

Cara Menawarkan: Majalah ini menjelaskan cara Tuhan akan melaksanakan janji itu dan manfaatnya bagi anda.

MENARA PENGAWAL (muka belakang)

Soalan: Sila lihat soalan ini. [Sebutkan secara ringkas soalan pertama serta jawapan-jawapan yang dinyatakan pada rencana di muka surat 16.] Apa pendapat anda?

Ayat: Kel 3:14, nota kaki

Cara Menawarkan: Rencana ini membincangkan lebih lanjut lagi tentang ajaran Bible mengenai nama Tuhan.

BERITA BAIK DARIPADA TUHAN!

Soalan: Apabila orang membaca ayat-ayat Bible tentang masa depan, mereka berasa seperti sedang membaca berita dalam surat khabar. Antara perkara dalam ayat ini, yang manakah pernah anda dengar atau lihat?

Ayat: 2Ti 3:1-5

Cara Menawarkan: Brosur ini menerangkan mengapa keadaan sebegini sememangnya berita yang baik bagi orang yang mengasihi Tuhan. [Tunjukkan pelajaran 1, soalan 2.]

TULISKAN PENYAMPAIAN ANDA

Gunakan contoh penyampaian yang disediakan untuk menghasilkan penyampaian anda sendiri.