Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

 HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN | MATIUS 12-13

Perumpamaan tentang Gandum dan Lalang

Perumpamaan tentang Gandum dan Lalang

Yesus menggunakan perumpamaan tentang gandum dan lalang untuk menunjukkan bagaimana dan bila dia akan mengumpulkan orang Kristian terurap yang tergolong sebagai “gandum.” Kerja menabur bermula pada 33 M.

13:24

‘Seorang lelaki menabur benih yang baik di ladangnya’

  • Penabur: Yesus Kristus

  • Benih baik ditabur: Pengikut Yesus diurapi dengan kuasa suci Tuhan

  • Ladang: Umat manusia di bumi

13:25

“Semasa semua orang tidur, musuhnya datang dan menabur benih lalang”

  • Musuh: Si Iblis

  • Semua orang tidur: Kematian para rasul

13:30

“Biarlah kedua-duanya tumbuh bersama sehingga musim menuai”

  • Gandum: Orang Kristian terurap

  • Lalang: Orang Kristian palsu

“Kumpulkan lalang terlebih dahulu . . . Selepas itu kumpulkan gandum”

  • Hamba/​penuai: Malaikat

  • Lalang dikumpulkan: Orang Kristian palsu dipisahkan daripada orang Kristian terurap

  • Dikumpulkan ke dalam jelapang: Orang Kristian terurap dikumpulkan ke dalam sidang yang dimurnikan

Semasa musim menuai, apakah yang membezakan orang Kristian sejati daripada orang Kristian palsu?

Apakah yang saya pelajari daripada perumpamaan ini?