Mengadakan pembelajaran Bible di Chile

LEMBARAN KERJA KEHIDUPAN DAN KEGIATAN KRISTIAN Disember 2016

Cadangan Penyampaian

Cadangan penyampaian bagi Menara Pengawal dan ajaran Bible tentang punca penderitaan kita. Gunakan cadangan ini untuk menyediakan penyampaian anda.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

‘Marilah Kita Pergi ke Bukit Yehuwa’

Nabi Yesaya menjelaskan bahawa peralatan perang akan diubah menjadi alat pertanian. Ini menunjukkan bahawa umat Tuhan Yehuwa akan memupuk kedamaian. (Yesaya 2:4)

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

Tingkatkan Kemahiran Aktiviti Penyebaran—Mencapai Hati Pelajar menerusi Buku “Terus Hidup di Bawah Naungan Kasih Tuhan”

Buku “Kasih Tuhan” dapat membantu pelajar Bible memahami kaitan prinsip Tuhan dengan kehidupan mereka.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Mesias Memenuhi Nubuat Bible

Yesaya bernubuat bahawa Mesias akan menginjil di kawasan Galilea. Yesus memenuhi nubuat ini apabila dia membuat perjalanan untuk menginjil tentang berita baik.

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

‘Inilah Aku, Utuslah Aku!’

Bagaimanakah kita dapat meniru iman dan kerelaan hati Yesaya? Belajarlah daripada sebuah keluarga yang telah berpindah ke tempat yang memerlukan bantuan.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Pengetahuan tentang Yehuwa Akan Memenuhi Bumi

Bagaimanakah nubuat Yesaya tentang firdaus di bumi menjadi kenyataan pada zaman kuno, zaman sekarang, dan masa depan?

KEHIDUPAN KRISTIAN KITA

Pendidikan Rohani Menghapuskan Sikap Prasangka

Dua orang yang saling bermusuhan menjadi saudara kerana pendidikan rohani.

HARTA KARUN DALAM FIRMAN TUHAN

Kehilangan Kedudukan Akibat Penyalahgunaan Kuasa

Bagaimanakah sepatutnya Sebna menggunakan kuasanya? Mengapakah Yehuwa menyuruh Elyakim untuk menggantikannya?