Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

BAHAGIAN 3

Pembebasan dari Mesir hingga Raja Israel yang Pertama

Pembebasan dari Mesir hingga Raja Israel yang Pertama

Orang Israel tidak hidup sebagai hamba di Mesir lagi. Di bawah pimpinan Musa, orang Israel dibebaskan dari Mesir dan dibawa ke Gunung Sinai. Di sana, Tuhan memberi mereka hukum-hukum-Nya. Kemudian, Musa menghantar 12 orang pengintip ke negeri Kanaan untuk mengintip negeri itu. Tetapi 10 orang daripada 12 orang pengintip kembali dengan berita yang buruk. Oleh itu, orang Israel mahu kembali ke Mesir. Oleh sebab mereka tidak memperlihatkan kepercayaan yang secukupnya pada Tuhan, Tuhan telah menghukum mereka dengan membiarkan mereka merayau-rayau di padang belantara selama 40 tahun.

Akhirnya, Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin orang Israel ke negeri Kanaan. Yehuwa melakukan mukjizat-mukjizat untuk membantu mereka menakluki negeri itu. Dia menyebabkan Sungai Yordan berhenti mengalir, tembok Yerikho jatuh, dan matahari berhenti bergerak selama sehari suntuk. Selepas enam tahun, negeri Kanaan ditawan oleh orang Israel.

Selepas Yosua, Israel diperintah oleh hakim-hakim selama 356 tahun. Antara hakim-hakim ini ialah Barak, Gideon, Yefta, Simson, dan Samuel. Kita akan belajar tentang mereka. Kita juga akan belajar tentang beberapa orang wanita seperti Rahab, Debora, Yael, Rut, Naomi, dan Delila. Dalam Bahagian KETIGA, kita akan membaca tentang sejarah Israel sepanjang 396 tahun.

 

DALAM BAHAGIAN INI

CERITA 34

Makanan yang Baru

Tuhan memberikan makanan istimewa ini dari langit.

CERITA 35

Yehuwa Memberikan Hukum-hukum-Nya

Apakah dua hukum yang lebih penting daripada Sepuluh Hukum?

CERITA 36

Anak Lembu Emas

Mengapakah orang menyembah patung yang diperbuat daripada anting-anting yang dileburkan?

CERITA 37

Khemah untuk Menyembah Tuhan

Tabut perjanjian diletakkan di bilik kecil dalam khemah ini.

CERITA 38

Dua Belas Orang Pengintip

Apa yang dikatakan oleh 10 pengintip berbeza daripada apa yang dikatakan oleh dua pengintip. Orang Israel percaya kepada siapa?

CERITA 39

Tongkat Harun Berbunga

Bagaimanakah sebatang kayu boleh menghasilkan bunga dan buah yang masak dalam masa satu malam?

CERITA 40

Musa Memukul Tebing Batu

Perbuatan Musa membawakan hasil, tetapi telah membangkitkan kemarahan Yehuwa.

CERITA 41

Ular Tembaga

Mengapakah Tuhan mendatangkan ular yang berbisa untuk mematuk orang Israel?

CERITA 42

Seekor Keldai Bercakap

Keldai Bileam melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Bileam.

CERITA 43

Yosua Menjadi Pemimpin

Musa masih kuat. Jadi, mengapakah Musa digantikan oleh Yosua?

CERITA 44

Rahab dan Pengintip-pengintip

Bagaimanakah Rahab membantu dua orang lelaki, dan apakah permintaannya sebagai balasan?

CERITA 45

Menyeberangi Sungai Yordan

Suatu mukjizat telah berlaku apabila para imam memasukkan kaki ke dalam Sungai Yordan.

CERITA 46

Tembok Yerikho

Bagaimanakah seutas tali dapat mencegah sebahagian tembok daripada roboh?

CERITA 47

Seorang Pencuri di Israel

Bolehkah seorang lelaki jahat membawa masalah kepada seluruh bangsa?

CERITA 48

Orang Gibeon yang Bijak

Mereka menipu Yosua dan orang Israel untuk membuat suatu perjanjian, tetapi orang Israel menepati janji mereka.

CERITA 49

Matahari Berhenti Bergerak

Tuhan melakukan sesuatu untuk Yosua, sesuatu yang belum pernah dilakukan-Nya dan tidak lagi berlaku sejak itu.

CERITA 50

Dua Wanita yang Berani

Barak mengetuai tentera Israel untuk berperang. Namun, mengapakah Yael yang mendapat pujian?

CERITA 51

Rut dan Naomi

Rut meninggalkan kampung halamannya dan mengikut Naomi serta menyembah Yehuwa.

CERITA 52

Gideon dan 300 Orang Askarnya

Tuhan memilih angkatan tentera dengan menguji cara mereka minum air.

CERITA 53

Janji Yefta

Janjinya kepada Yehuwa bukan sahaja melibatkan dirinya, tetapi anak perempuannya juga.

CERITA 54

Lelaki yang Paling Kuat

Bagaimanakah Delila mengetahui rahsia di sebalik kekuatan Simson?

CERITA 55

Budak yang Berkhidmat kepada Tuhan

Tuhan menggunakan Samuel yang masih muda untuk menyampaikan berita yang buruk kepada imam agung Eli.