Yeremia 36:1-32

  • Barukh mencatatkan kata-kata Yeremia dalam sebuah gulungan (1-7)

  • Barukh membaca gulungan itu dengan suara yang lantang (8-19)

  • Yehoyakim membakar gulungan itu (20-26)

  • Mesej ditulis semula dalam gulungan baharu (27-32)

36  Pada tahun keempat pemerintahan Yehoyakim+ anak Yosia, raja Yehuda, Yehuwa berfirman kepada Yeremia,  “Ambillah sebuah gulungan dan tuliskanlah segala yang telah Aku firmankan kepadamu tentang Israel, Yehuda,+ dan semua bangsa.+ Tuliskanlah segala yang telah Aku beritahu engkau sejak Aku berfirman kepadamu buat kali pertama pada zaman Yosia sehingga hari ini.+  Bangsa Yehuda mungkin akan berpaling daripada haluan mereka yang jahat apabila mereka mendengar tentang semua malapetaka yang akan Aku datangkan atas mereka. Jika demikian, Aku akan mengampunkan kesalahan dan dosa mereka.”+  Oleh itu, Yeremia memanggil Barukh+ anak Neria dan memberitahu Barukh segala firman Yehuwa, supaya dia dapat menulis semuanya dalam gulungan itu.+  Kemudian Yeremia memberikan perintah kepada Barukh, “Aku ditahan dan tidak dapat masuk ke dalam Rumah Yehuwa.  Aku telah memberitahu kamu semua firman Yehuwa dan kamu telah menulisnya dalam gulungan ini. Sekarang pergilah ke Rumah Yehuwa pada hari orang berpuasa, lalu bacakanlah gulungan ini dengan suara yang lantang kepada semua orang Yehuda yang datang dari kota-kota mereka.  Mudah-mudahan permohonan mereka akan didengari Yehuwa, dan mereka mahu berpaling daripada haluan mereka yang jahat, kerana Yehuwa telah menyatakan bahawa Dia akan melampiaskan kemarahan dan kemurkaan-Nya atas bangsa ini.”  Maka Barukh anak Neria melakukan semua yang diperintahkan oleh Nabi Yeremia. Dia pergi ke Rumah Yehuwa dan membaca firman Yehuwa yang tercatat dalam gulungan itu dengan suara yang lantang.+  Pada bulan kesembilan dalam tahun kelima pemerintahan Yehoyakim+ anak Yosia sebagai raja Yehuda, semua orang di Yerusalem dan semua orang yang pergi ke sana dari kota-kota Yehuda berpuasa di hadapan Yehuwa.+ 10  Barukh membacakan kata-kata Yeremia yang tercatat dalam gulungan itu kepada semua orang di Rumah Yehuwa, iaitu di bilik* Gemaria+ anak Safan,+ seorang jurutulis.* Bilik itu terletak di halaman atas, dekat pintu masuk baharu di Rumah Yehuwa.+ 11  Apabila Mikhaya anak Gemaria, cucu Safan, mendengar segala firman Yehuwa yang tertulis dalam gulungan itu, 12  dia pergi ke bilik setiausaha di dalam istana. Semua pemimpin* sedang duduk di dalam bilik itu. Elisama,+ iaitu setiausaha, Delaya anak Semaya, Elnatan+ anak Akhbor,+ Gemaria anak Safan, Zedekia anak Hanania, dan semua pemimpin yang lain ada di situ. 13  Mikhaya memberitahu mereka segala yang didengarnya ketika Barukh membacakan gulungan itu kepada rakyat. 14  Kemudian semua pemimpin mengutus Yehudi anak Netania, iaitu cucu Syelemia anak Kushi, kepada Barukh dengan pesanan, “Bawalah gulungan yang kamu bacakan kepada rakyat, dan datanglah kepada kami.” Barukh anak Neria mengambil gulungan itu dan pergi kepada mereka. 15  Mereka berkata, “Sila duduk, dan bacakanlah gulungan itu kepada kami.” Barukh pun membacakannya. 16  Sebaik sahaja mereka mendengar apa yang dibacakan, mereka memandang satu sama lain dengan cemas. Mereka berkata kepada Barukh, “Kami mesti memberitahukan hal ini kepada raja.” 17  Mereka bertanya kepada Barukh, “Beritahulah kami, bagaimana kamu dapat menulis semua ini? Adakah Yeremia menyuruh kamu mencatatkan semua ini?” 18  Barukh menjawab, “Ya, dia memberitahu aku semua ini dengan mulutnya sendiri, lalu aku mencatatkannya dengan dakwat pada gulungan ini.” 19  Mereka berkata kepada Barukh, “Pergilah! Kamu dan Yeremia harus bersembunyi. Jangan biar sesiapa pun mengetahui tempat persembunyian kamu.”+ 20  Mereka meletakkan gulungan itu di bilik Elisama, setiausaha itu. Kemudian mereka menghadap raja di halaman dan memberitahu raja segala yang didengar oleh mereka. 21  Raja menyuruh Yehudi+ mengambil gulungan itu dari bilik Elisama, setiausaha itu. Yehudi mula membacakan gulungan itu kepada raja dan semua pemimpin yang sedang berdiri di sebelah raja. 22  Waktu itu ialah bulan yang kesembilan,* dan raja sedang duduk di istana musim sejuk. Di hadapan raja, terdapat api yang sedang bernyala di perapian. 23  Setelah Yehudi selesai membaca tiga atau empat lajur, raja memotong bahagian itu dengan pisau* dan membuangnya ke dalam perapian untuk dibakar. Raja terus melakukan hal itu sampai seluruh gulungan itu dibakar. 24  Meskipun gulungan itu sudah dibaca, raja dan para pegawainya tidak takut dan tidak mengoyakkan jubah mereka. 25  Elnatan,+ Delaya,+ dan Gemaria+ merayu kepada raja agar gulungan itu tidak dibakar, tetapi raja tidak mempedulikan mereka. 26  Selain itu, raja menyuruh Yerahmeel, iaitu anak raja, Serayah anak Azriel, dan Syelemia anak Abdeel untuk menangkap Barukh, setiausaha itu, dan Nabi Yeremia. Tetapi Yehuwa telah menyembunyikan mereka berdua.+ 27  Selepas raja membakar seluruh gulungan yang mengandungi kata-kata Yeremia yang ditulis oleh Barukh,+ Yehuwa berfirman lagi kepada Yeremia, 28  “Ambillah satu lagi gulungan dan tuliskan semula segala isi gulungan yang pertama itu, iaitu gulungan yang telah dibakar oleh Yehoyakim, raja Yehuda.+ 29  Katakanlah kepada Yehoyakim, raja Yehuda, ‘Inilah firman Yehuwa: “Engkau telah membakar gulungan itu dan berkata, ‘Mengapakah kamu menulis bahawa raja Babilon pasti akan menyerang negeri ini sehingga tiada manusia dan binatang di negeri ini?’+ 30  Maka inilah firman Yehuwa tentang Yehoyakim, raja Yehuda: ‘Tiada seorang pun daripada keturunannya yang akan duduk di atas takhta Daud.+ Mayatnya akan dibiarkan terdedah kepada panas pada waktu siang dan sejuk pada waktu malam.+ 31  Aku akan meminta dia, keturunannya, dan para pegawainya untuk bertanggungjawab atas kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan semua malapetaka atas mereka, penduduk Yerusalem, dan orang Yehuda, seperti yang telah Aku firmankan,+ kerana mereka tidak mahu mendengar.’”’”+ 32  Oleh itu, Yeremia mengambil satu lagi gulungan dan memberikannya kepada Barukh anak Neria, setiausaha itu.+ Kemudian dia memberitahu Barukh sekali lagi semua yang tertulis dalam gulungan pertama yang telah dibakar oleh Yehoyakim, raja Yehuda.+ Barukh menuliskan semuanya dalam gulungan itu, dan banyak lagi kata-kata lain yang serupa ditambahkan ke dalam gulungan itu.

Nota Kaki

Atau “bilik makan.”
Atau “penyalin hukum Tuhan.”
Atau “pegawai istana.”
Iaitu, pada pertengahan bulan November sehingga pertengahan bulan Disember. Lihat Lampiran B15.
Atau “pisau setiausaha.”