Kejadian 46:1-34

  • Yakub dan seisi rumah tangganya berpindah ke Mesir (1-7)

  • Nama-nama orang yang berpindah ke Mesir (8-27)

  • Yusuf berjumpa dengan Yakub di Gosyen (28-34)

46  Maka Israel mengambil segala harta miliknya lalu berangkat bersama keluarganya. Apabila dia tiba di Beer-syeba,+ dia mempersembahkan korban kepada Tuhan yang disembah bapanya Ishak.+  Pada waktu malam, dalam suatu penglihatan, Tuhan berfirman kepada Israel, “Yakub, Yakub!” Dia menjawab, “Ya, aku mendengar.”  Tuhan berfirman, “Akulah Tuhan yang benar, Tuhan yang disembah oleh bapamu.+ Jangan takut pergi ke Mesir kerana Aku akan menjadikan keturunanmu bangsa yang besar di sana.+  Semasa engkau pergi ke Mesir, Aku akan menyertai engkau dan Aku akan membawamu kembali dari sana.+ Yusuf akan menutup matamu semasa engkau meninggal.”+  Selepas itu, Yakub, iaitu Israel, berangkat dari Beer-syeba. Anak-anaknya membawa dia dan anak isteri mereka dengan menggunakan kereta lembu yang dikirimkan oleh Firaun.  Mereka juga membawa ternakan dan segala harta yang telah diperoleh mereka di Kanaan. Akhirnya, Yakub dan keluarganya tiba di Mesir.  Semua keturunannya, iaitu anak lelaki, anak perempuan, dan cucunya, dibawa ke Mesir.  Inilah nama anak-anak Israel (anak-anak Yakub) yang pergi ke Mesir:+ Anak sulung Yakub ialah Ruben.+  Anak-anak lelaki Ruben ialah Hanokh, Palu, Hezron, dan Karmi.+ 10  Anak-anak lelaki Simeon+ ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar, dan Shaul+ yang ibunya seorang wanita Kanaan. 11  Anak-anak lelaki Lewi+ ialah Gerson, Kehat, dan Merari.+ 12  Anak-anak lelaki Yehuda+ ialah Er, Onan, Selah,+ Perez,+ dan Zerah.+ Namun, Er dan Onan meninggal di Kanaan.+ Anak-anak lelaki Perez ialah Hezron dan Hamul.+ 13  Anak-anak lelaki Isakhar ialah Tola, Pua, Iob, dan Simron.+ 14  Anak-anak lelaki Zebulon+ ialah Sered, Elon, dan Yahleel.+ 15  Mereka semua ialah anak cucu Lea yang dilahirkan untuk Yakub di Padan-aram. Lea juga melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Dina.+ Jumlah mereka semua ialah 33 orang. 16  Anak-anak lelaki Gad+ ialah Zifyon, Hagi, Syuni, Ezbon, Eri, Arodi, dan Areli.+ 17  Anak-anak lelaki Asyer+ ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Anak perempuan Asyer pula ialah Serah. Anak-anak lelaki Beria ialah Heber dan Malkiel.+ 18  Mereka semua ialah anak cucu Zilpa,+ iaitu hamba perempuan yang diberikan oleh Laban kepada anak perempuannya Lea. Semua anak cucu Yakub dan Zilpa berjumlah 16 orang. 19  Anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan oleh Rahel ialah Yusuf+ dan Benyamin.+ 20  Anak-anak Yusuf yang dilahirkan oleh Asenat di Mesir ialah Manasye+ dan Efraim.+ Asenat+ ialah anak perempuan Potifera, iaitu seorang imam di On.* 21  Anak-anak lelaki Benyamin+ ialah Bela, Bekher, Asybel, Gera,+ Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim,+ dan Ared.+ 22  Mereka semua ialah anak cucu Rahel. Semua anak cucu Yakub dan Rahel berjumlah 14 orang. 23  Anak lelaki Dan+ ialah Husyim.+ 24  Anak-anak lelaki Naftali+ ialah Yahzeel, Guni, Yezer, dan Syilem.+ 25  Mereka semua ialah anak cucu Bilha, iaitu hamba perempuan yang diberikan Laban kepada anak perempuannya Rahel. Semua anak cucu Yakub dan Bilha berjumlah tujuh orang. 26  Semua anak cucu Yakub yang pergi ke Mesir bersamanya berjumlah 66 orang, tidak termasuk menantu perempuannya.+ 27  Yusuf mempunyai dua orang anak lelaki yang dilahirkan di Mesir. Jumlah ahli keluarga Yakub di Mesir ialah 70 orang.+ 28  Sebelum Yakub dan keluarganya sampai di Gosyen,+ Yakub menyuruh Yehuda+ pergi terlebih dahulu untuk memberitahu Yusuf bahawa mereka sedang dalam perjalanan. 29  Yusuf menyediakan kereta kudanya lalu berangkat untuk bertemu dengan bapanya Israel di Gosyen. Sebaik sahaja mereka bertemu, Yusuf memeluk bapanya dan menangis untuk agak lama. 30  Israel berkata kepada Yusuf, “Sekarang, biarpun aku mati, aku rela, kerana aku sudah melihat kamu dan tahu bahawa kamu masih hidup.” 31  Yusuf berkata kepada adik-beradiknya dan kepada keluarga bapanya, “Biarlah aku menghadap Firaun+ dan berkata kepadanya, ‘Adik-beradik dan keluarga bapa hamba yang tinggal di Kanaan sudah datang ke sini.+ 32  Mereka ialah gembala+ dan mereka menjaga biri-biri dan lembu.+ Mereka telah membawa ternakan dan segala milik mereka bersama.’+ 33  Jika Firaun memanggil kamu dan bertanya, ‘Apakah pekerjaan kamu?’ 34  katakanlah kepadanya, ‘Hamba sekalian menjaga biri-biri dan lembu sejak muda lagi, seperti nenek moyang hamba sekalian.’+ Dengan demikian, kamu akan diizinkan untuk tinggal di Gosyen,+ kerana semua gembala biri-biri dipandang hina oleh orang Mesir.”+

Nota Kaki

Iaitu, Heliopolis.