Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Buku Kejadian

Bab

Rangka Kandungan

 • 1

  • Langit dan bumi diciptakan (1, 2)

  • Enam hari penciptaan (3-31)

   • Hari 1: Cahaya; siang dan malam (3-5)

   • Hari 2: Langit (6-8)

   • Hari 3: Darat dan tumbuhan (9-13)

   • Hari 4: Benda-benda terang di langit (14-19)

   • Hari 5: Ikan dan burung (20-23)

   • Hari 6: Binatang dan manusia (24-31)

 • 2

  • Tuhan berehat pada hari ketujuh (1-3)

  • Tuhan Yehuwa, Pencipta langit dan bumi (4)

  • Lelaki dan wanita di Taman Eden (5-25)

   • Lelaki diciptakan daripada tanah (7)

   • Dilarang makan buah daripada pokok pengetahuan (15-17)

   • Wanita diciptakan (18-25)

 • 3

  • Dosa pertama manusia (1-13)

   • Dusta yang pertama (4, 5)

  • Yehuwa menjatuhkan hukuman atas pemberontak (14-24)

   • Keturunan wanita dinubuatkan (15)

   • Diusir keluar dari Eden (23, 24)

 • 4

  • Kain dan Habel (1-16)

  • Keturunan Kain (17-24)

  • Set dan anak lelakinya Enos (25, 26)

 • 5

  • Dari Adam sampai Nuh (1-32)

   • Adam mendapat anak-anak lain (4)

   • Henokh hidup akrab dengan Tuhan (21-24)

 • 6

  • Anak-anak Tuhan berkahwin dengan wanita di bumi (1-3)

  • Kelahiran gergasi (4)

  • Yehuwa sakit hati kerana manusia sangat jahat (5-8)

  • Nuh disuruh untuk membina bahtera (9-16)

  • Tuhan berfirman tentang kedatangan Banjir (17-22)

 • 7

  • Masuk ke dalam bahtera (1-10)

  • Banjir melanda seluruh bumi (11-24)

 • 8

  • Air banjir beransur-ansur surut (1-14)

   • Burung merpati dilepaskan (8-12)

  • Keluar dari bahtera (15-19)

  • Janji Tuhan tentang bumi (20-22)

 • 9

  • Arahan untuk semua manusia (1-7)

   • Hukum tentang darah (4-6)

  • Perjanjian pelangi (8-17)

  • Nubuat tentang keturunan Nuh (18-29)

 • 10

  • Senarai keturunan (1-32)

   • Keturunan Yafet (2-5)

   • Keturunan Ham (6-20)

    • Nimrod menentang Yehuwa (8-12)

   • Keturunan Sem (21-31)

 • 11

  • Menara Babel (1-4)

  • Yehuwa mengelirukan bahasa (5-9)

  • Dari Sem sampai Abram (10-32)

   • Keluarga Terah (27)

   • Abram meninggalkan Ur (31)

 • 12

  • Abram meninggalkan Haran dan pergi ke Kanaan (1-9)

   • Janji Tuhan kepada Abram (7)

  • Abram dan Sarai di Mesir (10-20)

 • 13

  • Abram kembali ke Kanaan (1-4)

  • Abram dan Lot berpisah (5-13)

  • Tuhan mengulangi janji-Nya kepada Abram (14-18)

 • 14

  • Abram menyelamatkan Lot (1-16)

  • Melkisedek memberkati Abram (17-24)

 • 15

  • Perjanjian Tuhan dengan Abram (1-21)

   • Nubuat tentang penindasan selama 400 tahun (13)

   • Tuhan mengulangi janji-Nya kepada Abram (18-21)

 • 16

  • Hagar dan Ismael (1-16)

 • 17

  • Abraham akan menjadi bapa kepada banyak bangsa (1-8)

   • Nama Abram ditukar menjadi Abraham (5)

  • Perjanjian sunat (9-14)

  • Nama Sarai ditukar menjadi Sara (15-17)

  • Anak lelaki yang dijanjikan, Ishak (18-27)

 • 18

  • Tiga malaikat melawat Abraham (1-8)

  • Anak lelaki dijanjikan kepada Sara; Sara ketawa (9-15)

  • Rayuan Abraham demi Sodom (16-33)

 • 19

  • Lot menyambut malaikat (1-11)

  • Lot dan keluarganya digesa untuk melarikan diri (12-22)

  •  Sodom dan Gomora dimusnahkan (23-29)

   • Isteri Lot menjadi tiang garam (26)

  • Lot dan anak-anak perempuannya (30-38)

   • Asal usul Moab dan Ammon (37, 38)

 • 20

  • Sara diselamatkan daripada Abimelekh (1-18)

 • 21

  • Kelahiran Ishak (1-7)

  • Ismael mengejek Ishak (8, 9)

  • Hagar dan Ismael diusir (10-21)

  • Perjanjian Abraham dengan Abimelekh (22-34)

 • 22

  • Abraham disuruh mengorbankan Ishak (1-19)

   • Berkat melalui keturunan Abraham (15-18)

  • Keluarga Ribka (20-24)

 • 23

  • Kematian Sara dan tempat pengebumiannya (1-20)

 • 24

  • Mencari isteri untuk Ishak (1-58)

  • Ribka berjumpa Ishak (59-67)

 • 25

  • Abraham berkahwin lagi (1-6)

  • Kematian Abraham (7-11)

  • Anak-anak lelaki Ismael (12-18)

  • Kelahiran Yakub dan Esau (19-26)

  • Esau menjual haknya sebagai anak sulung (27-34)

 • 26

  • Ishak dan Ribka di Gerar (1-11)

   • Tuhan mengesahkan janji-Nya kepada Ishak (3-5)

  • Isu tentang perigi-perigi (12-25)

  • Perjanjian Ishak dengan Abimelekh (26-33)

  • Dua orang isteri Esau yang berbangsa Het (34, 35)

 • 27

  • Yakub mendapat berkat daripada Ishak (1-29)

  • Esau ingin mendapat berkat tetapi enggan bertaubat (30-40)

  • Esau membenci Yakub (41-46)

 • 28

  • Ishak mengutus Yakub ke Padan-aram (1-9)

  • Yakub bermimpi di Bethel (10-22)

   • Tuhan mengesahkan janji-Nya kepada Yakub (13-15)

 • 29

  • Yakub berjumpa Rahel (1-14)

  • Yakub jatuh cinta dengan Rahel (15-20)

  • Yakub mengahwini Lea dan Rahel (21-29)

  • Lea melahirkan empat anak lelaki untuk Yakub: Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda (30-35)

 • 30

  • Bilha melahirkan Dan dan Naftali (1-8)

  • Zilpa melahirkan Gad dan Asyer (9-13)

  • Lea melahirkan Isakhar dan Zebulon (14-21)

  • Rahel melahirkan Yusuf (22-24)

  • Kawanan binatang Yakub bertambah (25-43)

 • 31

  • Yakub curi-curi balik ke Kanaan (1-18)

  • Laban mengejar Yakub dan menjumpainya (19-35)

  • Perjanjian Yakub dengan Laban (36-55)

 • 32

  • Malaikat melawat Yakub (1, 2)

  • Yakub bersedia untuk bertemu dengan Esau (3-23)

  • Yakub bergelut dengan malaikat (24-32)

   • Nama Yakub ditukar menjadi Israel (28)

 • 33

  • Yakub bertemu dengan Esau (1-16)

  • Yakub bertolak ke Sikhem (17-20)

 • 34

  • Dina dirogol (1-12)

  • Anak-anak lelaki Yakub bertindak dengan licik (13-31)

 • 35

  • Yakub membuang patung dewa asing (1-4)

  • Yakub kembali ke Bethel (5-15)

  • Kelahiran Benyamin; kematian Rahel (16-20)

  • 12 orang anak lelaki Israel (21-26)

  • Kematian Ishak (27-29)

 • 36

  • Keturunan Esau (1-30)

  • Raja-raja dan ketua-ketua suku Edom (31-43)

 • 37

  • Mimpi Yusuf (1-11)

  • Abang-abang Yusuf cemburu terhadapnya (12-24)

  • Yusuf dijual menjadi hamba (25-36)

 • 38

  • Yehuda dan Tamar (1-30)

 • 39

  • Yusuf di rumah Potifar (1-6)

  • Yusuf menolak godaan isteri Potifar (7-20)

  • Yusuf dipenjarakan (21-23)

 • 40

  • Yusuf mentafsirkan mimpi banduan lain (1-19)

   •  “Hanya Tuhan yang membolehkan orang mentafsirkan mimpi” (8)

  • Jamuan hari jadi Firaun (20-23)

 • 41

  • Yusuf mentafsirkan mimpi Firaun (1-36)

  • Firaun memberi Yusuf kuasa yang besar (37-46a)

  • Yusuf mengumpulkan makanan di Mesir (46b-57)

 • 42

  • Abang-abang Yusuf pergi ke Mesir (1-4)

  • Yusuf berjumpa dengan abang-abangnya dan menguji mereka (5-25)

  • Abang-abang Yusuf kembali kepada Yakub (26-38)

 • 43

  • Abang-abang Yusuf pergi ke Mesir buat kali kedua; bersama Benyamin (1-14)

  • Yusuf berjumpa dengan adik-beradiknya sekali lagi (15-23)

  • Yusuf makan bersama adik-beradiknya (24-34)

 • 44

  • Cawan perak Yusuf di dalam guni Benyamin (1-17)

  • Yehuda merayu bagi pihak Benyamin (18-34)

 • 45

  • Yusuf memperkenalkan diri (1-15)

  • Adik-beradik Yusuf pulang untuk membawa Yakub (16-28)

 • 46

  • Yakub dan seisi rumah tangganya berpindah ke Mesir (1-7)

  • Nama-nama orang yang berpindah ke Mesir (8-27)

  • Yusuf berjumpa dengan Yakub di Gosyen (28-34)

 • 47

  • Yakub berjumpa dengan Firaun (1-12)

  • Pentadbiran Yusuf yang baik (13-26)

  • Orang Israel tinggal di Gosyen (27-31)

 • 48

  • Yakub memberkati dua orang anak lelaki Yusuf (1-12)

  • Efraim mendapat berkat yang lebih besar (13-22)

 • 49

  • Yakub bernubuat sebelum meninggal (1-28)

   • Silo datang dari keturunan Yehuda (10)

  • Arahan pengebumian Yakub (29-32)

  • Kematian Yakub (33)

 • 50

  • Yusuf mengebumikan Yakub di Kanaan (1-14)

  • Pengampunan Yusuf yang tulus (15-21)

  • Sebelum Yusuf meninggal; kematiannya (22-26)

   • Perintah Yusuf mengenai tulang-tulangnya (25)