Dua Raja-Raja 23:1-37

  • Yosia membuat perubahan (1-20)

  • Paska dirayakan (21-23)

  • Yosia membuat lebih banyak perubahan (24-27)

  • Kematian Yosia (28-30)

  • Yehoahas, raja Yehuda (31-33)

  • Yehoyakim, raja Yehuda (34-37)

23  Maka raja menghantar utusan untuk memanggil semua pemimpin Yehuda dan Yerusalem.+  Selepas itu, raja pergi ke Rumah Yehuwa bersama semua orang Yehuda, semua penduduk Yerusalem, imam-imam, dan para nabi. Semua orang, baik yang muda mahupun yang tua, menyertai raja. Raja membaca seluruh kandungan kitab+ perjanjian+ yang telah ditemui di Rumah Yehuwa+ di hadapan mereka semua.  Raja berdiri di sisi tiang dan membuat* perjanjian di depan Yehuwa.+ Dia berjanji untuk mematuhi Yehuwa dan berpegang pada hukum-Nya, peringatan-Nya, dan perintah-Nya dengan sepenuh jiwa raga. Dia berjanji untuk melaksanakan apa yang tertulis dalam kitab itu. Segenap rakyat juga bersetuju dengan perjanjian itu.+  Raja pun menyuruh Imam Agung Hilkia,+ imam-imam yang lain, dan para penjaga pintu untuk masuk ke Rumah Yehuwa dan mengeluarkan semua perkakas yang digunakan untuk menyembah Baal, tiang suci,*+ dan segala sesuatu di langit. Kemudian raja membakar semuanya di luar Yerusalem, iaitu di lereng Lembah Kidron, lalu membawa abunya ke Bethel.+  Raja mengusir semua imam yang menyembah tuhan-tuhan bangsa asing. Mereka telah dilantik oleh raja-raja Yehuda untuk mempersembahkan korban di tempat pemujaan yang terletak di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Raja juga mengusir mereka yang mempersembahkan korban* kepada Baal, matahari, bulan, bintang-bintang,* dan segala sesuatu di langit.+  Dia mengeluarkan tiang suci+ dari Rumah Yehuwa dan membawanya ke luar Yerusalem, iaitu ke Lembah Kidron. Kemudian dia membakarnya+ di situ, menghancurkannya sehingga menjadi debu lalu menghamburkan debu itu di kawasan perkuburan orang miskin.+  Dia juga merobohkan tempat tinggal pelacur-pelacur kuil lelaki+ yang ada di dalam Rumah Yehuwa. Di situlah kaum wanita menenun kain khemah untuk pemujaan tiang suci.  Yosia membawa semua imam keluar dari kota-kota Yehuda. Kemudian dia mencemarkan tempat-tempat pemujaan, dari Geba+ ke Beer-syeba,+ yang digunakan oleh para imam untuk mempersembahkan korban. Dia juga memusnahkan tempat-tempat pemujaan di pintu gerbang Yosua, pemimpin kota itu, yang terletak di sebelah kiri semasa orang memasuki pintu gerbang kota.  Para imam yang bertugas di tempat-tempat pemujaan tidak bertugas di mazbah Yehuwa yang terletak di Yerusalem.+ Walaupun begitu, mereka masih makan roti yang tidak beragi bersama saudara-saudara mereka. 10  Yosia juga mencemarkan Tofet*+ yang terletak di Lembah Hinom*+ supaya tempat itu tidak sesuai digunakan sebagai tempat ibadat. Dengan demikian, tiada orang dapat membakar anak lelaki atau anak perempuan mereka* sebagai korban kepada Molekh.+ 11  Raja-raja Yehuda yang sebelumnya telah mengekhaskan kuda-kuda untuk pemujaan matahari. Kuda-kuda ini dibawa masuk ke Rumah Yehuwa melalui bilik* pegawai istana, Natan-melekh, yang terletak di kawasan serambi. Tetapi Yosia menghalang kuda-kuda itu daripada memasuki Rumah Tuhan. Dia juga membakar kereta-kereta kuda yang digunakan untuk pemujaan matahari.+ 12  Raja Yosia juga merobohkan mazbah yang dibina oleh raja-raja Yehuda di atas bumbung+ bilik Ahas, dan mazbah yang dibina oleh Manasye di kedua-dua halaman Rumah Yehuwa.+ Dia menghancurkan mazbah-mazbah itu sehingga menjadi debu lalu menghamburkan debu itu di Lembah Kidron. 13  Selain itu, raja mencemarkan tempat-tempat pemujaan di depan Yerusalem, iaitu di sebelah selatan* Gunung Kemusnahan,* supaya tempat-tempat itu tidak lagi sesuai digunakan untuk tujuan ibadat. Di situlah Salomo, raja Israel, telah membina tempat pemujaan Asytoret, dewi menjijikkan yang dipuja orang Sidon; Kamos, dewa menjijikkan yang dipuja orang Moab; dan Milkom,+ dewa menjijikkan yang dipuja orang Ammon.+ 14  Dia meremukkan tugu-tugu suci* dan merobohkan tiang-tiang suci+ lalu memenuhi tempat itu dengan tulang manusia. 15  Dia juga merobohkan mazbah di Bethel, iaitu tempat pemujaan yang dibina oleh Yerobeam anak Nebat, yang menyebabkan orang Israel berdosa.+ Selepas dia merobohkan mazbah itu dan tempat itu, dia membakar tempat itu dan menghancurkannya sehingga menjadi debu. Kemudian dia membakar tiang suci yang ada di situ.+ 16  Apabila Yosia berpaling, dia nampak kuburan-kuburan yang ada di gunung. Dia mengambil tulang dari kuburan itu dan membakarnya di atas mazbah. Dia berbuat demikian agar mazbah itu tidak lagi sesuai digunakan untuk tujuan ibadat. Hal ini terjadi selaras dengan firman Yehuwa yang dinubuatkan oleh nabi-Nya.+ 17  Selepas itu, Yosia bertanya, “Beta nampak sebuah batu nisan di situ. Itu kubur siapa?” Penduduk kota menjawabnya, “Itu kubur seorang nabi Tuhan dari Yehuda.+ Dialah yang telah bernubuat tentang perkara-perkara yang baru sahaja tuanku lakukan terhadap mazbah di Bethel.” 18  Oleh itu, dia berkata, “Biarkanlah kubur itu. Jangan sentuh tulang-tulangnya.” Maka mereka tidak menyentuh tulang-tulang nabi dari Yehuda itu. Demikian juga dengan tulang-tulang nabi dari Samaria yang ada di situ.+ 19  Yosia juga merobohkan semua rumah ibadat di tempat tinggi yang ada di kota-kota Samaria.+ Tempat-tempat itu telah dibina oleh raja-raja Israel untuk membangkitkan kemurkaan Tuhan. Dia memusnahkan tempat-tempat itu seperti yang telah dilakukannya di Bethel.+ 20  Semua imam yang bertugas di tempat pemujaan dibunuh oleh Yosia di atas mazbah-mazbah yang ada di situ. Dia juga membakar tulang-tulang manusia di atas mazbah-mazbah itu.+ Kemudian dia pulang ke Yerusalem. 21  Raja menyampaikan perintah ini kepada semua rakyat: “Rayakanlah Paska*+ untuk Yehuwa, Tuhan kamu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini.”+ 22  Mereka belum pernah merayakan Paska seperti ini sejak zaman para hakim memerintah Israel, atau sejak zaman raja-raja Israel dan zaman raja-raja Yehuda.+ 23  Pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Yosia, mereka mengadakan Perayaan Paska untuk Yehuwa di Yerusalem. 24  Yosia juga mengusir bomoh dan tukang tilik+ serta membinasakan patung-patung terafim,*+ patung berhala yang menjijikkan,* dan semua benda yang menjijikkan di Yehuda dan Yerusalem. Hal ini sesuai dengan Hukum Musa+ yang tercatat dalam kitab yang telah ditemui oleh Imam Hilkia di dalam Rumah Yehuwa.+ 25  Belum pernah ada seorang raja seperti Yosia, yang mematuhi seluruh Hukum Musa dan kembali kepada Yehuwa dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa,+ dan dengan segala kekuatannya. Selepas Yosia, tiada lagi raja seperti dia. 26  Meskipun demikian, Yehuwa tetap murka terhadap Yehuda kerana Manasye telah melakukan pelbagai perbuatan yang menjijikkan untuk membangkitkan kemurkaan-Nya.+ 27  Yehuwa berfirman, “Sebagaimana Aku telah melenyapkan Israel,+ Aku juga akan menyingkirkan Yehuda dari pandangan-Ku.+ Aku akan menolak Yerusalem, kota yang telah Aku pilih, dan menolak Rumah-Ku biarpun Aku pernah berfirman bahawa ‘Nama-Ku akan tetap berada di situ.’”+ 28  Berkenaan kisah hidup Yosia yang lain, iaitu kisah tentang apa yang dilakukannya, semuanya tertulis dalam buku sejarah tentang zaman raja-raja Yehuda. 29  Pada masa pemerintahannya, Firaun Nekho, iaitu raja Mesir, pergi ke Sungai Efrat untuk berjumpa dengan raja Assyria. Raja Yosia pergi berperang dengan Nekho, tetapi sebaik sahaja Nekho nampak Yosia, dia membunuh Yosia di Megido.+ 30  Para pegawai Yosia membawa mayatnya dari Megido ke Yerusalem dengan kereta kuda lalu mengebumikannya. Kemudian rakyat mengurapi anak Yosia, iaitu Yehoahas, dan menjadikannya raja untuk menggantikan bapanya.+ 31  Yehoahas+ berusia 23 tahun semasa dia menjadi raja, dan dia memerintah di Yerusalem selama tiga bulan. Ibunya ialah Hamutal+ anak Yeremia dari Libna. 32  Yehoahas melakukan apa yang jahat di mata Yehuwa, seperti nenek moyangnya.+ 33  Firaun Nekho+ memenjarakan Yehoahas di Ribla+ yang terletak di Hamat, agar dia tidak dapat memerintah di Yerusalem. Kemudian Firaun mengenakan ufti sebanyak 3,420 kilogram perak dan 34.2 kilogram emas* atas penduduk Yehuda.+ 34  Selain itu, Firaun Nekho menjadikan Elyakim anak Yosia sebagai raja untuk menggantikan bapanya. Dia juga menukar nama Elyakim kepada Yehoyakim. Kemudian Firaun membawa Yehoahas ke Mesir,+ dan akhirnya Yehoahas mati di sana.+ 35  Untuk membayar perak dan emas kepada Firaun, Yehoyakim terpaksa mengenakan cukai atas seluruh negeri. Dia menuntut emas dan perak daripada setiap rakyat sesuai dengan nilai tanah mereka supaya dia dapat membayar Firaun Nekho. 36  Yehoyakim+ berusia 25 tahun semasa dia menjadi raja, dan dia memerintah selama 11 tahun di Yerusalem.+ Ibunya ialah Zebida anak Pedaya dari Ruma. 37  Yehoyakim terus melakukan apa yang jahat di mata Yehuwa,+ seperti nenek moyangnya.+

Nota Kaki

Atau “membaharui.”
Lihat Kamus.
Atau “membakar korban sehingga asap naik.”
Atau “zodiak.”
Sebuah tempat di luar Yerusalem di mana orang Israel yang murtad mengorbankan anak mereka.
Lihat Kamus, “Gehena.”
Atau “menyuruh anak lelaki atau anak perempuan mereka melintasi api.”
Atau “bilik makan.”
Harfiah, “kanan.” Iaitu, arah selatan apabila seseorang menghadap timur.
Iaitu, Gunung Zaitun, terutamanya bahagian paling hujung di selatan gunung ini yang juga dikenali sebagai Gunung Kejahatan.
Lihat Kamus.
Lihat Kamus.
Atau “patung dewa dewi keluarga; patung berhala.”
Lihat nota kaki bagi 2Ra 17:12.
Harfiah, “100 talenta perak dan 1 talenta emas.” Lihat Lampiran B14.