1 Petrus 1:1-25

  • Salam (1, 2)

  • Lahir semula untuk menerima harapan kekal (3-12)

  • Jadilah suci sebagai anak-anak yang patuh (13-25)

1  Petrus, seorang rasul Yesus Kristus, menulis surat ini kepada penduduk sementara, iaitu umat pilihan Tuhan, yang tercerai-berai di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia.  Tuhan, Bapa kita, telah memilih kamu menurut apa yang sudah diketahui oleh-Nya terlebih dahulu. Dia menyucikan kamu dengan daya aktif-Nya supaya kamu mematuhi-Nya dan direnjis dengan darah Yesus Kristus: Semoga kamu dikurniai kebaikan hati yang unggul dan kedamaian yang melimpah.  Terpujilah Tuhan dan Bapa kepada Tuan Yesus Kristus, kerana sesuai dengan belas kasihan-Nya yang besar, Dia menyebabkan kita dilahirkan semula. Dia berbuat demikian agar kita dapat menerima harapan yang berkekalan melalui pembangkitan Yesus Kristus daripada kematian.  Dia juga berbuat demikian agar kita menerima warisan yang tidak boleh musnah, tidak tercemar, dan tidak akan pudar. Warisan ini disimpan di syurga bagi kamu  yang dilindungi oleh kuasa Tuhan, kerana kamu beriman. Tuhan melindungi kamu supaya kamu menerima penyelamatan yang akan disingkapkan pada jangka masa yang terakhir.  Disebabkan hal ini, kamu sangat gembira meskipun untuk seketika waktu kamu perlu menanggung berbagai-bagai cubaan.  Dengan demikian, mutu iman kamu yang telah diuji mempunyai nilai yang jauh lebih besar daripada nilai emas yang dapat binasa meskipun emas itu telah diuji* dengan api. Iman kamu yang telah diuji itu akan membolehkan kamu untuk menerima pujian, kemuliaan, dan penghormatan apabila Yesus Kristus disingkapkan.  Meskipun kamu tidak pernah melihatnya, kamu mengasihinya. Meskipun kamu tidak melihatnya sekarang, kamu beriman kepadanya dan berasa sangat gembira kerana kamu sudah memperoleh sukacita yang besar dan yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata.  Hal ini demikian kerana kamu yakin bahawa iman kamu akan membawa penyelamatan untuk kamu. 10  Penyelamatan ini telah diteliti dengan tekun dan diselidiki dengan cermat oleh para nabi yang bernubuat tentang kebaikan hati Tuhan yang dikurniakan kepada kamu. 11  Mereka sentiasa membuat penyelidikan untuk mengetahui apa yang akan berlaku kepada Kristus dan bila hal-hal tersebut akan berlaku. Mereka berbuat demikian kerana daya aktif Tuhan dalam diri mereka memberikan kesaksian tentang penderitaan yang akan dialami oleh Kristus dan kemuliaan yang akan dinikmatinya selepas itu. 12  Tuhan menyingkapkan kepada para nabi bahawa mereka tidak berkhidmat kepada diri sendiri, tetapi mereka berkhidmat kepada kamu. Para nabi itu menulis tentang apa yang telah diisytiharkan kepada kamu oleh orang yang menyebarkan berita baik dengan bantuan daya aktif yang dikirim dari syurga. Bahkan malaikat-malaikat pun ingin sekali memahami perkara-perkara itu. 13  Oleh itu, persiapkanlah minda kamu untuk melakukan kerja dengan bersungguh-sungguh. Peliharalah daya pemikiran kamu dengan sepenuhnya dan berharaplah pada kebaikan hati yang unggul, yang akan diberikan kepada kamu semasa Yesus Kristus disingkapkan. 14  Sebagai anak-anak yang patuh, jangan lagi dibentuk oleh keinginan kamu dahulu semasa kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang Tuhan. 15  Tuhan Yang Suci telah memanggil kamu. Maka, hendaklah kamu menjadi suci seperti Dia dalam segala tingkah laku kamu. 16  Hal ini demikian kerana ada tertulis, “Kamu mesti suci, kerana Aku suci.” 17  Bapa menghakimi setiap orang tanpa berat sebelah menurut perbuatan mereka. Jika kamu berseru kepada-Nya, hendaklah kelakuan kamu disertai rasa takut akan Tuhan semasa kamu menjadi penduduk sementara di dalam dunia ini. 18  Kamu tahu bahawa perkara-perkara yang boleh musnah, seperti perak atau emas, tidak membebaskan* kamu daripada cara hidup yang sia-sia yang diwariskan kepada kamu oleh nenek moyang* kamu. 19  Tetapi kamu dibebaskan dengan darah Kristus yang berharga. Darahnya seperti darah anak bebiri yang tidak bercacat cela dan yang murni. 20  Memang, Tuhan sudah memilihnya sebelum dunia ini diasaskan,* tetapi dia disingkapkan pada akhir masa ini demi kamu. 21  Melaluinya, kamu percaya kepada Tuhan yang membangkitkannya daripada kematian dan yang memberinya kemuliaan, supaya kamu beriman dan berharap pada Tuhan. 22  Memandangkan kamu patuh kepada kebenaran, kamu sudah menyucikan diri. Hasilnya kamu memiliki kasih sayang yang ikhlas terhadap satu sama lain. Oleh itu, kasihilah satu sama lain dengan mendalam daripada hati kamu. 23  Kamu telah dilahirkan semula bukan daripada benih yang dapat musnah, tetapi daripada benih yang tidak dapat musnah. Kamu telah dilahirkan semula melalui firman daripada Tuhan yang hidup dan abadi. 24  Hal ini demikian kerana “semua manusia adalah seperti rumput, dan kemuliaan mereka adalah seperti bunga di padang. Rumput akan layu, dan bunga akan gugur, 25  tetapi firman Yehuwa akan kekal buat selama-lamanya.” “Firman” ini merupakan berita baik yang diisytiharkan kepada kamu.

Nota Kaki

Atau “dimurnikan.”
Harfiah, “menebus.”
Atau “adat istiadat.”
Iaitu, sejak anak-anak Adam dan Hawa dilahirkan.