Lompat ke kandungan

Saksi-Saksi Yehuwa

Pilih Bahasa Melayu

5 JULAI 2016
MAKLUMAT TERKINI

Halaman Video JW.ORG Dikemaskinikan

Halaman Video JW.ORG Dikemaskinikan

Halaman untuk video jw.org sudah dikemaskinikan dan mempunyai ciri-ciri berikut:

  • Mengandungi semua video jw.org.

  • Menyediakan ciri carian untuk video.

  • Mengaturkan video dengan menggunakan kategori yang sama dengan kategori dalam aplikasi JW Library dan kategori dalam Video atas Permintaan di Siaran JW.

Anda boleh menjumpai halaman yang dikemaskinikan dengan menggunakan ciri navigasi yang sedia ada, termasuk BAHAN BACAAN > VIDEO, pautan Cari Video-Video di laman utama jw.org, dan pautan Video di bahagian bawah setiap halaman jw.org.

Lihat halaman Video yang dikemaskinikan.