Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Saksi-Saksi Yehuwa

Pilih Bahasa Melayu

LAMAN WEB JW.ORG

Kongsi Pautan untuk Sebuah Rencana, Video, atau Bahan Bacaan

Kongsi Pautan untuk Sebuah Rencana, Video, atau Bahan Bacaan

Gunakan ciri Kongsi untuk menghantar pautan kepada orang lain. Anda boleh menghantar pautan untuk mana-mana rencana, video, atau bahan bacaan di jw.org.

  • Klik ikon Kongsi di bahagian bawah mana-mana rencana atau video bagi mengongsi pautan untuk laman Web itu.

  • Klik ikon Kongsi yang muncul bersama pilihan-pilihan muat turun suatu bahan bacaan. Dengan itu, anda dapat mengongsi pautan untuk bahan bacaan itu.

Tetingkap Kongsi mengandungi dua pilihan:

  • Ruang teks yang mengandungi pautan untuk halaman yang ingin anda kongsi. Salin pautan di ruang teks itu dan tampal ke dalam e-mel atau SMS.

  • Pautan Kongsi melalui e-mel. Klik pautan ini untuk mewujudkan e-mel yang mempunyai tajuk rencana atau bahan bacaan di ruang Subjek dan pautan untuk rencana atau bahan bacaan dalam mesej e-mel. (Perhatian: Anda mungkin diminta untuk memilih program e-mel yang ingin digunakan.)