Mungkin istilah carian anda tidak tepat. Sila lihat panduan Memasang Siaran JW. Satu lagi sebab ialah pemain Roku anda tidak disokong buat masa ini. Siaran JW tidak disokong untuk model Roku generasi pertama.