Pelajari fakta-fakta asas tentang buku Nehemia, sebuah buku Bible yang mengisahkan pembinaan semula Yerusalem selepas zaman pembuangan umat Israel di Babilon.