Ketahuilah lebih lanjut tentang buku Mikha. Buku ini mengandungi nubuat yang mendedahkan ketidakadilan yang berlaku dan mengandungi janji bahawa ibadat sejati akan dipulihkan.