Para Pelajar Bible mempunyai tanggungjawab besar yang diamanahkan oleh Yesus, iaitu untuk ‘pergi kepada semua bangsa di seluruh dunia dan menjadikan mereka pengikutnya.’ Mereka akan menghadapi banyak tentangan. Pemahaman mereka terhadap Bible akan bertambah dalam, dan iman mereka akan dimurnikan. Bahagian kedua dalam siri video ini menunjukkan bagaimana Yehuwa telah memimpin umat-Nya dari tahun 1922 hingga hari ini.