Lebih daripada 100 tahun yang lalu, Saksi-Saksi Yehuwa telah diorganisasikan untuk menyebarkan berita baik. Berita ini disampaikan dalam ratusan bahasa dan disebarkan di lebih daripada 200 buah negara. Mengapakah kerja ini perlu dilaksanakan? Bagaimanakah kerja ini dilakukan di seluas dunia? Video ini menjawab soalan-soalan ini dengan memberikan gambaran yang jelas tentang kerja antarabangsa kami.