Kisah Bible dalam buku Keluaran bab 3 hingga 5 membuktikan bahawa Tuhan yang membelah Laut Merah juga akan menyelamatkan anda jika anda beriman dan bertabah.

Berdasarkan Keluaran 3:​1-22; 4:​1-9; 5:​1-9; 5:24-6:7; 7:​1-7; 14:​5-10, 13-31; 15:​1-21.