Mainkan atau muat turun lagu-lagu Kristian yang digunakan untuk memuji dan menyembah Tuhan Yehuwa. Rakaman suara, orkestra, dan muzik disediakan.