MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN Disember 2015

Terbitan ini mengandungi rencana pembelajaran bagi 1 hingga 28 Februari 2016.

Ingatkah Anda?

Lihat apa yang anda ingat daripada terbitan Menara Pengawal yang lepas.

Yehuwa Berkomunikasi dengan Manusia

Kita dapat belajar sesuatu yang penting daripada cara Tuhan menggunakan pelbagai bahasa untuk menyampaikan fikiran-Nya.

Terjemahan Bible yang Mencapai Hati

Tiga prinsip yang membimbing kerja Jawatankuasa Terjemahan Bible Dunia Baru.

Gunakan Lidah Anda untuk Kebaikan

Bagaimanakah teladan Yesus membantu kita untuk mengetahui bila, apa, dan cara bercakap?

Yehuwa Akan Menolong Anda

Apakah pandangan kita terhadap penyakit, dan bagaimanakah kita boleh menanganinya?

KISAH HIDUP

Saya Dapat Berdamai dengan Tuhan dan Ibu Saya

Apabila Michiyo Kumagai berhenti memuja nenek moyangnya, hubungan dengan ibunya menjadi tegang. Bagaimanakah Michiyo dapat berdamai dengan ibunya?

Indeks Mengikut Topik bagi Menara Pengawal 2015

Indeks mengikut topik bagi rencana edisi umum dan pembelajaran.