MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN November 2015

Terbitan ini mengandungi rencana pembelajaran bagi 28 Disember 2015 hingga 31 Januari 2016.

Latihlah Anak Anda untuk Menyembah Yehuwa

Tiga sifat Yesus dapat membantu anda untuk melatih anak dengan berkesan.

Latihlah Anak Remaja untuk Menyembah Yehuwa

Bagaimanakah anda dapat membantu anak remaja membuat kemajuan rohani?

Pertanyaan Pembaca

Apakah bukti yang menunjukkan bahawa kota Yerikho ditawan dalam masa singkat?

Tunjukkan Penghargaan atas Kemurahan Hati Yehuwa

Bible menyatakan tentang motif semasa memberikan masa, tenaga, dan wang.

Yehuwa ialah Tuhan yang Pengasih

Bagaimanakah Yehuwa menunjukkan kasih-Nya terhadap manusia?

Adakah Anda ‘Mengasihi Orang Lain seperti Diri Sendiri’?

Anda boleh menerapkan perintah Yesus dalam perkahwinan, sidang, dan kerja penyebaran.

Seratus Tahun Di Bawah Pemerintahan Kerajaan Tuhan!

Apakah tiga cara yang membantu kita untuk menginjil tentang Kerajaan Tuhan?

KHAZANAH ROHANI KITA

“Tiada Apa-Apa Pun yang Harus Menghalang Anda!”

Ketabahan dan semangat pekhidmat sepenuh masa di Perancis pada tahun 1930-an menjadi teladan.