MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN November 2014

Terbitan ini mengandungi rencana pembelajaran untuk 29 Disember 2014 hingga 1 Februari 2015.

Pembangkitan Yesus—Mengapa Penting bagi Kita

Terdapat empat penjelasan yang membuktikan bahawa Yesus telah dibangkitkan. Apakah kesan pembangkitan Yesus dalam kehidupan kita?

Mengapa Kita Mesti Suci

Adakah anda keliru atau bosan membaca buku Imamat? Isi-isi buku ini boleh membantu anda menyembah Tuhan dengan suci.

Kita Mesti Suci dalam Segala Sesuatu

Mengapakah kita harus menerima makanan rohani yang keras supaya dapat memberikan Yehuwa yang terbaik dan tidak mengabaikan prinsip-Nya?

‘Umat yang Tuhan Mereka Yehuwa’

Adakah Tuhan menerima semua orang yang menyembah-Nya, tidak kira apa agama mereka?

‘Sekarang Kamu Umat Tuhan’

Bagaimanakah kita boleh menjadi sebahagian daripada umat Tuhan?

Pertanyaan Pembaca

Bagaimanakah penatua dan pembantu sidang dilantik? Siapakah dua orang saksi yang disebut dalam Wahyu bab 11?

KHAZANAH ROHANI KITA

Cahaya Rohani Bersinar di Negara Matahari Terbit

Kenderaan Yehu dibina khas untuk meluaskan kerja penyebaran di Jepun.