MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN Oktober 2014

Terbitan ini mengandungi rencana pembelajaran untuk 1 hingga 28 Disember 2014.

Mereka Rela Berkhidmat—Di Taiwan

Lebih daripada 100 Saksi-Saksi Yehuwa telah berpindah ke tempat yang memerlukan bantuan. Bacalah pengalaman dan rahsia kejayaan mereka.

Miliki Iman yang Teguh terhadap Kerajaan Tuhan

Yehuwa membuat enam perjanjian untuk mengesahkan bahawa Kerajaan-Nya akan melaksanakan tujuan-Nya. Bagaimanakah perjanjian-perjanjian ini menguatkan iman kita

Kamu akan Menjadi Kerajaan Imam

Tiga perjanjian yang terakhir akan mendorong kita untuk mempercayai Kerajaan Tuhan dan menyebarkan berita baik tentangnya.

KISAH HIDUP

Peristiwa Penting dalam Kerjaya Rohani Saya

Mildred Olson telah menyembah Yehuwa lebih daripada 75 tahun, termasuk 29 tahun sebagai mubaligh di El Salvador. Apakah yang membantunya tetap cergas?

Hargailah Peluang sebagai Rakan Sekerja Yehuwa!

Apakah yang mendorong penyembah Yehuwa untuk mengetepikan keinginan sendiri?

Memusatkan Fikiran Kita kepada Perkara di Syurga

Mengapakah mereka yang berharap untuk hidup selama-lamanya di bumi perlu memusatkan fikiran mereka kepada perkara-perkara di syurga? Bagaimanakah mereka dapat berbuat demikian?