MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN November 2013

Bagaimanakah kita dapat menghargai kesabaran Tuhan sementara kita menunggu Yehuwa untuk menghakimi dunia yang jahat ini? Hari ini, bagaimanakah Yehuwa dan Yesus menggembala kawanan domba di bumi?

‘Berwaspada Supaya Kamu Dapat Berdoa.’

Mengapakah orang Kristian sejati terus berdoa? Siapakah yang menerima manfaat jika anda berdoa bagi pihak orang lain?

Bagaimana Kita Menghulurkan Bantuan kepada Orang Lain

Ketahuilah bagaimana saudara saudari memberikan sumbangan kepada kerja seluas dunia Saksi-Saksi Yehuwa untuk memenuhi keperluan jasmani dan rohani orang yang memerlukannya.

Bagaimanakah Kita Dapat ‘Menantikan Yehuwa’ dengan Sabar?

Apakah peristiwa yang menandakan bahawa tidak lama lagi Yehuwa akan mengakhiri sistem yang jahat? Bagaimanakah kita menunjukkan penghargaan terhadap kesabaran Tuhan?

KISAH HIDUP

Menyembah Tuhan Bagaikan Ubat Baginya!

Onesmus dilahirkan dengan penyakit tulang rapuh (atau osteogenesis imperfecta). Bagaimanakah janji Tuhan yang tercatat dalam Bible menggalakkan dia?

Pemimpin-Pemimpin yang Paling Kuat—Maknanya bagi Kita Hari Ini

Bagaimanakah Hizkia, Yesaya, Mikha, dan para pemimpin di Yerusalem menunjukkan bahawa mereka ialah gembala yang baik? Hari ini, siapakah “pemimpin-pemimpin yang paling kuat”?

Taatilah Gembala Yehuwa

Para penatua telah dilantik oleh daya aktif untuk menggembala sidang Tuhan. Mengapakah kawanan domba perlu mengikut nasihat mereka?

Penatua, Tirulah Gembala Agung Kita

Apabila seorang ahli sidang memerlukan bantuan rohani, apakah yang boleh dilakukan oleh para penatua? Bagaimanakah para penatua dapat meniru teladan ‘gembala agung kita,’ Yesus Kristus?

KHAZANAH ROHANI KITA

“Saya Seperti Kura-kura yang Membawa Rumahnya ke Mana-mana Sahaja”

Pada lewat 1929, sistem ekonomi serata dunia mengalami Zaman Meleset. Bagaimanakah penyebar sepenuh masa menangani krisis ini?