MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN Ogos 2019

Terbitan ini mengandungi rencana pembelajaran bagi 30 September hingga 27 Oktober 2019.

“Kita Tidak Berputus Asa”!

Bagaimanakah berfokus pada harapan masa depan membantu kita untuk tidak berputus asa?

Biarlah Kasihmu Semakin Bertambah

Surat kepada orang Kristian di Filipi dapat membantu kita melihat cara untuk memperdalam kasih kita walaupun semasa menghadapi cabaran.

“Mereka yang Mendengarkan Kamu” Akan Diselamatkan

Apakah yang dapat kita lakukan untuk membantu ahli keluarga kita belajar tentang Yehuwa?

Cara Menyesuaikan Diri dengan Tugasan Baharu

Ramai saudara saudari berasa susah untuk meninggalkan tugasan dahulu yang amat disukai mereka. Bagaimanakah mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan itu?

Iman​—Sifat yang Menguatkan Kita

Iman sangat berkuasa. Dengan iman, kita dapat mengatasi masalah yang besar seperti gunung.

Yohanes Pembaptis​—Dia Tetap Bersukacita

Bagaimanakah kita dapat tetap berkhidmat kepada Tuhan dengan sukacita biarpun semasa menghadapi kekecewaan?