MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN November 2016

Terbitan ini mengandungi rencana pembelajaran bagi 26 Disember 2016 hingga 29 Januari 2017.

Kata yang Penuh dengan Makna!

Apakah satu kata panggilan yang digunakan Yesus yang penuh dengan makna?

“Teruslah Menggalakkan Satu Sama Lain Setiap Hari”

Mengapakah galakan penting? Apakah yang boleh kita pelajari daripada cara Yehuwa, Yesus, dan Rasul Paulus memberikan galakan?

Diaturkan Menurut Firman Tuhan

Yehuwa ialah Pengatur yang teragung. Tidakkah para penyembah-Nya juga harus teratur?

Adakah Anda Menjunjung Tinggi Firman Yehuwa?

Umat Tuhan meraih hasil baik apabila mereka menerapkan nasihat yang terkandung dalam Firman-Nya dan menyokong organisasi-Nya dengan setia.

“Pekerjaan Ini Sangat Besar”

Anda mempunyai peluang istimewa untuk menyokongnya.

Dipanggil Keluar daripada Kegelapan

Bagaimanakah umat Tuhan dibelenggu kegelapan rohani sejak kematian para rasul? Bilakah dan bagaimanakah mereka menerima cahaya rohani?

Mereka Bebas daripada Agama Palsu

Bilakah umat Tuhan dibebaskan dengan sepenuhnya daripada Babilon Besar?

“Penyiar Kerajaan di Britain—Bangunlah!!”

Tiada kemajuan pesat dalam bilangan penyiar di Britain selama 10 tahun! Bagaimanakah hal itu berubah?