MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN Disember 2016

Terbitan ini mengandungi rencana pembelajaran bagi 30 Januari hingga 26 Februari 2017.

KISAH HIDUP

‘Melakukan Apa Sahaja untuk Membantu Segala Macam Orang’

Pelbagai tugas yang dilakukan Denton Hopkinson sejak muda telah membantunya melihat bahawa kasih Yehuwa mencapai semua orang.

Dibebaskan melalui Kebaikan Hati Tuhan yang Unggul

Anda dapat meraih manfaat dengan mengkaji cara Yehuwa membebaskan anda daripada dosa.

‘Menumpukan Fikiran pada Daya Aktif Membawa Kehidupan dan Kedamaian’

Roma bab 8 memberikan nasihat yang dapat membantu anda mendapat ganjaran yang diberikan Yehuwa kepada manusia.

Ingatkah Anda?

Sudahkah anda membaca majalah-majalah Menara Pengawal yang lepas dengan teliti? Lihatlah berapa soalan anda dapat jawab.

Lemparkanlah Segala Kekhuatiran kepada Yehuwa

Kadangkala, umat Tuhan mengalami kekhuatiran. Empat langkah yang praktikal dapat membantu anda menikmati “kesejahteraan daripada Tuhan.”

Yehuwa Memberikan Ganjaran kepada Orang yang Mencari-Nya

Bagaimanakah iman terhadap ganjaran memberi kita manfaat? Bagaimanakah Yehuwa memberikan ganjaran kepada umat-Nya pada masa lalu dan sekarang?

Sikap Lemah Lembut Menunjukkan Kebijaksanaan

Bukanlah senang untuk tetap tenang apabila diperlakukan dengan tidak adil. Namun Bible menggalakkan orang Kristian untuk bersikap lemah lembut. Bagaimanakah anda dapat memupuk sikap ini?

Indeks Mengikut Topik bagi Menara Pengawal 2016

Senarai rencana yang diterbitkan dalam majalah umum dan majalah pembelajaran.