MENARA PENGAWAL—EDISI PEMBELAJARAN Februari 2016

Terbitan ini mengandungi rencana pembelajaran bagi 4 April hingga 1 Mei 2016.

KISAH HIDUP

Yehuwa Membantu Saya Berjaya dalam Khidmat-Nya

Corwin Robison menyembah Tuhan selama 73 tahun, dan berkhidmat di Bethel Amerika Syarikat selama lebih daripada enam dekad.

Yehuwa Memanggilnya “Sahabat-Ku”

Adakah anda ingin menjadi sahabat Yehuwa? Pelajarilah teladan Abraham.

Tirulah Sahabat Karib Yehuwa

Bagaimanakah Rut, Hizkiah, dan Maria membina persahabatan akrab dengan Tuhan?

Terus Menyembah Yehuwa dengan Sukacita

Merenungkan tiga prinsip dapat membantu anda tetap bersukacita.

Buktikan Kesetiaan Anda kepada Yehuwa

Teladan Yonatan membantu kita setia kepada Yehuwa dalam empat situasi yang mencabar.

Belajarlah daripada Hamba Yehuwa yang Setia

Bagaimanakah Daud, Yonatan, Natan, dan Husai mengutamakan kesetiaan kepada Yehuwa?

KHAZANAH ROHANI KITA

Kereta Bunyi Dikenali Jutaan Orang

Dari tahun 1936 hingga 1941, “kereta bunyi Watch Tower” membolehkan ramai orang di Brazil mendengar berita baik Kerajaan Tuhan.