APAKAH PANDANGAN ANDA?

Adakah kematian sebahagian daripada kehendak Tuhan? Bible menyatakan, [Tuhan] akan menyapu semua air mata mereka, dan kematian tidak akan ada lagi.”​Wahyu 21:4.

Terbitan ini membincangkan ajaran Bible mengenai kehidupan dan kematian.